Tijdschrift voor Compliance 2018 nr. 3

‘The next step’: DNB’s bijdrage aan recente ontwikkelingen in het toezicht op gedrag & cultuur

mr. W.H.J.M. Nuijts

In april 2010 publiceerde DNB de beleidsvisie ‘De 7 elementen van integere cultuur’. Daarmee gaf DNB het startschot voor de ontwikkeling van een nieuwe vorm van toezicht waarin de nadruk zou komen te liggen op de gedragsmatige en culturele verklaringen voor het functioneren van financiële instellingen. Vanaf april 2011 heeft DNB, aan de hand van zelf ontwikkelde methodieken, ongeveer 100 onderzoeken gedaan naar gedrag & cultuur binnen banken, verzekeraars, pensioenfondsen en trustkantoren, in zowel binnen-

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

als buitenland. Deze onderzoeken hebben een rijkdom aan bevindingen opgeleverd over board effectiveness, verandervermogen, risk culture en ethical culture. DNB heeft de afgelopen jaren actief over de bevindingen uit deze onderzoeken gecommuniceerd (zie tabel 1). Daarbij is nadrukkelijk aandacht besteed aan de methodes die zij voor het toezicht op gedrag & cultuur heeft ontwikkeld, de wetenschappelijke onderbouwing daarvan en de effecten die het toezicht op gedrag & cultuur teweeg heeft gebracht. In oktober 2015 heeft DNB een congres georganiseerd voor de internationale toezichtgemeenschap. Ten behoeve hiervan heeft zij een boek1 geschreven, waarin voornoemde aspecten van het toezicht op gedrag & cultuur uitvoerig werden belicht. Het doel van beide initiatieven is geweest om collega-toezichthouders aan te moedigen ook zelf gedrag & cultuurperspectieven in hun toezicht te verweven. Uiteraard houdt ook de AFM zich bezig met het toezicht op gedrag & cultuur. Voor een overzicht van AFM’s activiteiten in dit verband, zoals de rapporten over de onderzoeken naar besluitvorming (2017) en foutencultuur (2018), verwijs ik graag naar het vijfde artikel van deze uitgave, Bouwen aan een gezonde organisatiecultuur in de financiële sector. DNB is na het congres in oktober 2015 onverminderd doorgegaan met het ontwikkelen en uitbouwen van het toezicht op gedrag & cultuur. Enerzijds via de weg van het eigen toezicht, anderzijds door bij te dragen aan de ontwikkeling van het gedrag & cultuurtoezicht door anderen. Par. 2 bevat een overzicht van wat DNB op deze terreinen heeft gedaan. Par. 3 gaat specifiek in op een terrein waarop beide ontwikkelingen elkaar raken, te weten het toezicht op een integere cultuur. DNB heeft tussen 2014 en 2017 verschillende versies ontwikkeld van een hierop gericht onderzoeksinstrument (‘Integrity climate’). Deze ontwikkeling verliep deels parallel met DNB’s betrokkenheid bij een tweetal rapporten over ‘misconduct’, die onder coördinatie van de Financial Stability Board (‘FSB’) tot stand zijn gekomen. Par. 4 bevat ten slotte de conclusie.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. W.H.J.M. Nuijts
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/15032

Gerelateerde inhoud

Vrij gevonden op trefwoorden:

gedrag & cultuur, nieuwe onderzoeksmethodieken, internationalisering en integere cultuur

Verder in 2018 nr.3

 Redactioneel. Gedrag & Cultuur

Bij het lezen van de bijdragen voor dit themanummer moest ik denken aan de volgende situatie. Financiële instellingen staan niet alleen voor de uitdaging veel en steeds complexere...

 Instrumenten voor gedragsbeïnvloeding

De Vereniging van Compliance Professionals (VCO) heeft een aantal kennistafels ingericht. Leden van de VCO delen binnen deze kennistafels kennis op een specifiek thema met het oog

 De vertrouwenspersoon 2.0; een laagdrempelige adviesen supportfunctie bij integriteitskwesties met potentie

Samenvatting Om kernwaarden te laten landen in de organisatie, in die zin dat het gedrag binnen de organisatie in lijn is met de gestelde kernwaarden, is het van belang dat medewe...

 ‘The next step’: DNB’s bijdrage aan recente ontwikkelingen in het toezicht op gedrag & cultuur

In april 2010 publiceerde DNB de beleidsvisie ‘De 7 elementen van integere cultuur’. Daarmee gaf DNB het startschot voor de ontwikkeling van een nieuwe vorm va...

 Bouwen aan een gezonde organisatiecultuur in de financiële sector: inspiratie voor compliance officers met lef

1. Het ‘waarom’ van cultuuronderzoek in de financiële sector Een organisatie waarin medewerkers zich niet veilig voelen om zich uit te spreken, kritische vragen achter...

 Nudging compliance: hoe maken we het voldoen aan regels makkelijker én leuker

Stel je voor dat je op zoek bent naar een nieuwe koptelefoon. In de winkel om de hoek heb je jouw gedroomde exemplaar gezien voor € 15. Op 20 minuten fietsen ligt echter dezelfde ...

 Hoe je nou écht een aanspreekcultuur creëert

Voel jij ook wel eens onmacht over onhandig of ronduit onethisch gedrag dat maar gewoon getolereerd wordt? Een manager die ongegeneerd zijn privé-verblijf na een congres declare...

 Van reparaties aan het pleisterwerk naar een stevige fundering. Oorzaakanalyses in het compliancevak

In deze bijdrage willen we graag het nut van oorzaakanalyses duidelijk maken. Door het uitvoeren van een oorzaakanalyse wordt je organisatie beter in staat gesteld om duurzame opl...

 De uitdaging: manage een verandertraject voor 20 duizend NS-medewerkers. Interview met Femke Koehof – Directeur Integriteit en Compliance bij de NS

In 2015 raakte NS in opspraak. Oorzaak: malversaties bij de bieding op het openbaar vervoer in Limburg. Het rumoer leidde tot veel negatiefs, zoals een strafzaak en het vertrek van de ...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (69)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaa...