Tijdschrift voor Compliance 2018 nr. 3

Bouwen aan een gezonde organisatiecultuur in de financiële sector: inspiratie voor compliance officers met lef

drs. C.A. Christensen, dr. E. F. van Steenbergen, drs. T. Coffeng, drs. L. R. Wiegman en prof. dr. N. Ellemers

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1. Het ‘waarom’ van cultuuronderzoek in de financiële sector Een organisatie waarin medewerkers zich niet veilig voelen om zich uit te spreken, kritische vragen achterwege blijven en de top niet het goede voorbeeld laat zien, brengt verschillende gedragsrisico’s met zich mee. Een dergelijke organisatiecultuur kan de tevredenheid van medewerkers ondermijnen en het enthousiasme waarmee ze aan het werk gaan verminderen. Daarnaast kan zo’n cultuur gevolgen hebben voor de dienstverlening richting klanten. Daar wordt het vooral van belang voor de AFM, die zich sterk maakt voor een organisatiecultuur bij financiële ondernemingen die eerlijke en transparante dienstverlening stimuleert. Vanuit het AFM expertiseteam Gedrag & Cultuur ontwikkelen wij daarom methodieken die gebruikt kunnen worden in onderzoek naar en interventies op gedrag en cultuur in de financiële sector. Hiermee wordt het mogelijk om potentiële gedragsrisico’s eerder te onderkennen en te verkleinen om zo maatschappelijke schade te voorkomen.1 Bovendien houden steeds meer financiële ondernemingen zich expliciet bezig met het bewerkstelligen van een gezonde organisatiecultuur. Door in kaart te brengen welke elementen van een gezonde organisatiecultuur van belang zijn, kunnen compliance officers deze elementen in de eigen organisatie stimuleren en zo risicovol gedrag zo veel mogelijk voorkomen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
drs. C.A. Christensen, dr. E. F. van Steenbergen, drs. T. Coffeng, drs. L. R. Wiegman en prof. dr. N. Ellemers
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/15033

Verder in 2018 nr.3

 Redactioneel. Gedrag & Cultuur

Bij het lezen van de bijdragen voor dit themanummer moest ik denken aan de volgende situatie. Financiële instellingen staan niet alleen voor de uitdaging veel en steeds complexere...

 Instrumenten voor gedragsbeïnvloeding

De Vereniging van Compliance Professionals (VCO) heeft een aantal kennistafels ingericht. Leden van de VCO delen binnen deze kennistafels kennis op een specifiek thema met het oog

 De vertrouwenspersoon 2.0; een laagdrempelige adviesen supportfunctie bij integriteitskwesties met potentie

Samenvatting Om kernwaarden te laten landen in de organisatie, in die zin dat het gedrag binnen de organisatie in lijn is met de gestelde kernwaarden, is het van belang dat medewe...

 ‘The next step’: DNB’s bijdrage aan recente ontwikkelingen in het toezicht op gedrag & cultuur

In april 2010 publiceerde DNB de beleidsvisie ‘De 7 elementen van integere cultuur’. Daarmee gaf DNB het startschot voor de ontwikkeling van een nieuwe vorm va...

 Bouwen aan een gezonde organisatiecultuur in de financiële sector: inspiratie voor compliance officers met lef

1. Het ‘waarom’ van cultuuronderzoek in de financiële sector Een organisatie waarin medewerkers zich niet veilig voelen om zich uit te spreken, kritische vragen achter...

 Nudging compliance: hoe maken we het voldoen aan regels makkelijker én leuker

Stel je voor dat je op zoek bent naar een nieuwe koptelefoon. In de winkel om de hoek heb je jouw gedroomde exemplaar gezien voor € 15. Op 20 minuten fietsen ligt echter dezelfde ...

 Hoe je nou écht een aanspreekcultuur creëert

Voel jij ook wel eens onmacht over onhandig of ronduit onethisch gedrag dat maar gewoon getolereerd wordt? Een manager die ongegeneerd zijn privé-verblijf na een congres declare...

 Van reparaties aan het pleisterwerk naar een stevige fundering. Oorzaakanalyses in het compliancevak

In deze bijdrage willen we graag het nut van oorzaakanalyses duidelijk maken. Door het uitvoeren van een oorzaakanalyse wordt je organisatie beter in staat gesteld om duurzame opl...

 De uitdaging: manage een verandertraject voor 20 duizend NS-medewerkers. Interview met Femke Koehof – Directeur Integriteit en Compliance bij de NS

In 2015 raakte NS in opspraak. Oorzaak: malversaties bij de bieding op het openbaar vervoer in Limburg. Het rumoer leidde tot veel negatiefs, zoals een strafzaak en het vertrek van de ...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (69)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaa...