Tijdschrift voor Compliance

2018 nr. 3

Inleiding

Redactioneel. Gedrag & Cultuur

Frank Segers

Bij het lezen van de bijdragen voor dit themanummer moest ik denken aan de volgende situatie. Financiële instellingen staan niet alleen voor de uitdaging veel en steeds complexere wet- en regelgeving te implementeren, maar moeten ook steeds in staat zijn aan te tonen dat daarmee in overeenstemming is gehandeld. Als het niet aangetoond kan worden, is het niet gebeurd, is vaak het devies. Dit leidt tot ingewikkelde processen die samen met de regeldruk ervoor kunnen zorgen dat de regels en procedures zelf het probleem worden. Bij het lezen van de b... ...lees meer

Artikel

Instrumenten voor gedragsbeïnvloeding

mr. L.M. Belksma CCP, mr. M.E.P.A.R. Jans CCP, drs. M.J. van der Laan en drs. R.M.L. Noordhoek CCP*

De Vereniging van Compliance Professionals (VCO) heeft een aantal kennistafels ingericht. Leden van de VCO delen binnen deze kennistafels kennis op een specifiek thema met het oog op het verspreiden van deze kennis onder alle leden van de VCO. De kennistafel Gedrag & Cultuur heeft een toolbox ontwikkeld waarin praktijkervaring op het gebied van gedragsbeinvloeding is gebundeld. abonneren of dit artikel kopen.

De vertrouwenspersoon 2.0; een laagdrempelige adviesen supportfunctie bij int...

mw. mr. L.A.C.J. Verweij*

Samenvatting Om kernwaarden te laten landen in de organisatie, in die zin dat het gedrag binnen de organisatie in lijn is met de gestelde kernwaarden, is het van belang dat medewerkers en leidinggevenden elkaar constant scherp houden met betrekking tot dat gewenste gedrag. Maar dat gaat niet vanzelf. Hiërarchische verhoudingen, de waan van de dag, deadlines die gehaald moeten worden; ze kunnen allemaal roet in het eten gooien. Om advies in te winnen of je zorgen te uiten kan de stap naar de compliance officer – vaak toch ook gezien ... abonneren of dit artikel kopen.

‘The next step’: DNB’s bijdrage aan recente ontwikkelingen in het toezicht op...

mr. W.H.J.M. Nuijts

In april 2010 publiceerde DNB de beleidsvisie ‘De 7 elementen van integere cultuur’. Daarmee gaf DNB het startschot voor de ontwikkeling van een nieuwe vorm van toezicht waarin de nadruk zou komen te liggen op de gedragsmatige en culturele verklaringen voor het functioneren van financiële instellingen. Vanaf april 2011 heeft DNB, aan de hand van zelf ontwikkelde methodieken, ongeveer 100 onderzoeken gedaan naar gedrag & cultuur binnen banken, verzekeraars, pensioenfondsen en trustkantoren, in zowel binnen- als buitenland. De... abonneren of dit artikel kopen.

Bouwen aan een gezonde organisatiecultuur in de financiële sector: inspiratie...

drs. C.A. Christensen, dr. E. F. van Steenbergen, drs. T. Coffeng, drs. L. R. Wiegman en prof. dr. N. Ellemers

1. Het ‘waarom’ van cultuuronderzoek in de financiële sector Een organisatie waarin medewerkers zich niet veilig voelen om zich uit te spreken, kritische vragen achterwege blijven en de top niet het goede voorbeeld laat zien, brengt verschillende gedragsrisico’s met zich mee. Een dergelijke organisatiecultuur kan de tevredenheid van medewerkers ondermijnen en het enthousiasme waarmee ze aan het werk gaan verminderen. Daarnaast kan zo’n cultuur gevolgen hebben voor de dienstverlening richting klanten. Daar wordt het vooral van bel... abonneren of dit artikel kopen.

Nudging compliance: hoe maken we het voldoen aan regels makkelijker én leuker

M.A.H. Vlaar, M.C. Gorter en prof. mr. dr. F. de Vries*

Stel je voor dat je op zoek bent naar een nieuwe koptelefoon. In de winkel om de hoek heb je jouw gedroomde exemplaar gezien voor € 15. Op 20 minuten fietsen ligt echter dezelfde koptelefoon voor € 5 minder op je te wachten. Toch maar een blokje om, zullen de meeste mensen denken. Maar wat als het gaat om € 5 korting op een jas van € 140? Zou je dan ook een blokje om fietsen? Volgens de klassieke economische theorie is het antwoord op deze vraag een volmondig ja. Klassieke economen zagen de mens immers als volledig rationeel: bij het make... abonneren of dit artikel kopen.

Hoe je nou écht een aanspreekcultuur creëert

Gytha Heins

Voel jij ook wel eens onmacht over onhandig of ronduit onethisch gedrag dat maar gewoon getolereerd wordt? Een manager die ongegeneerd zijn privé-verblijf na een congres declareert, een inkoper die een weekend doorbrengt in het vakantiehuis van een leverancier (terwijl de afspraak is niets aan te nemen dat verkeerd uitgelegd kan worden), een directeur die een bekende van buiten aan neemt (terwijl vacatures altijd eerst intern vacant gesteld moeten worden)? Iedereen ziet het en stoort zich er aan, maar vrijwel niemand zegt er wat van, in iede... abonneren of dit artikel kopen.

Van reparaties aan het pleisterwerk naar een stevige fundering. Oorzaakanalys...

C.A. Wielenga, mr. H. Wanders en drs. C. Koole

In deze bijdrage willen we graag het nut van oorzaakanalyses duidelijk maken. Door het uitvoeren van een oorzaakanalyse wordt je organisatie beter in staat gesteld om duurzame oplossingen te realiseren in plaats van elke keer weer reparatiewerk te verrichten. Naast ons betoog over de toegevoegde waarde van oorzaakanalyses geven we graag tips mee over hoe je een oorzaakanalyse kunt uitvoeren. abonneren of dit artikel kopen.

Overig

De uitdaging: manage een verandertraject voor 20 duizend NS-medewerkers. Inte...

drs. D. Mijnheer

In 2015 raakte NS in opspraak. Oorzaak: malversaties bij de bieding op het openbaar vervoer in Limburg. Het rumoer leidde tot veel negatiefs, zoals een strafzaak en het vertrek van de topman, maar had ook een positief gevolg: de introductie van een beproefd gedrag- en cultuurprogramma. Verantwoordelijk voor de implementatie is Femke Koehof, NS-directeur Integriteit en Compliance. ‘Ik merk dat aandacht voor de gedragscomponent echt goud waard is. abonneren of dit artikel kopen.

Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (69)

dr. E.D. Karssing*

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevorderen van de ethiek en integriteit van organisaties en hun medewerkers. Niet iedereen weet deze publicaties te vinden of heeft tijd ze te lezen. Daarom kijkt Edgar Karssing geregeld voor het Tijdschrift voor Compliance in de boekenkast van de bedrijfsethiek en bespreekt hij een artikel of boek. Deze bijdragen zijn geen recensies, maar een samenvatting ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS