Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming Arbeidsrecht – Ondernemingsrecht – Medezeggenschapsrecht 2018 nr. 2

Ter visie - Faciliteer de arbeidsvoorwaardenregeling tussen werkgever en ondernemingsraad1

dr. J.P.H. Zwemmer en dr. I. Zaal2

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Steeds vaker passeren werkgevers de vakbonden bij collectieve arbeidsvoorwaardenvorming en sluiten zij een arbeidsvoorwaardenregeling (avr) met de ondernemingsraad (OR). Recent gebeurde dit bij Gall & Gall en eerder bij Jumbo en Action. Uit een enquête van werkgeversvereniging AWVN volgt dat bijna 60% van de werkgevers de voorkeur geeft aan onderhandelen met de OR. Slechts ongeveer 20% van de respondenten wil nog afspraken maken met de vakbonden. Daarvoor bestaan verschillende redenen. In sommige sectoren is al jarenlang geen nieuwe cao gesloten. De laatste Cao voor de Slijterijen liep bijvoorbeeld af in 2013. Een andere reden is dat bedrijfstak-cao’s voor werkgevers onvoldoende mogelijkheden tot maatwerk bieden. Sectoren vervagen en – vooral de secundaire en tertiaire – arbeidsvoorwaarden uit cao’s sluiten niet altijd meer aan bij de specifieke wensen van werkgevers en de betrokken werknemers. Een laatste reden is dat de representativiteit van vakbonden afneemt en zij vooral de...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
dr. J.P.H. Zwemmer en dr. I. Zaal2
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAO/15041

Verder in 2018 nr.2

 Ter visie - Faciliteer de arbeidsvoorwaardenregeling tussen werkgever en ondernemingsraad1

Steeds vaker passeren werkgevers de vakbonden bij collectieve arbeidsvoorwaardenvorming en sluiten zij een arbeidsvoorwaardenregeling (avr) met de ondernemingsraad (OR). Recent gebeurde dit bij Gal...

 Annotatie - Het arrest Altun e.a. (C-359/16, ECLI:EU:C:2018:63 ). Bewijskracht van een in Bulgarije afgegeven E 101-verklaring die volgens het land van ontvangst, België, op frauduleuze wijze is verkregen

1. Geen bewijskracht van een E 101-verklaring afgegeven voor in een andere lidstaat gedetacheerde werknemers in geval van fraude. Betekenis van het rudimentaire algemene Unierechtelijke begins...

 Annotatie - Over het Albatros-arrest en hoe alleen besef van het verleden ons het heden kan doen verstaan. Hoge Raad 9 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:180

In een aantal sectoren, zoals de schoonmaak en de catering, is in de cao bepaald dat bij een contractswisseling als gevolg van bijvoorbeeld een heraanbesteding door de opdrachtgever all...

 De medezeggenschapsaspecten van de AVG

‘Veel bedrijven niet klaar voor nieuwe privacywet’, kopte recent het NRC Handelsblad.[2] De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is al in mei 2016 in werking getreden, maar pa...

 Actualiteit - De Wet arbeidsmarkt in balans

De in 2015 in werking getreden Wet werk en zekerheid (Wwz), de eerste grote wijziging van het ontslagrecht van dit millennium, heeft van het begin af moeite gehad zichzelf geliefd te ma...