Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming Arbeidsrecht – Ondernemingsrecht – Medezeggenschapsrecht 2018 nr. 2

Actualiteit - De Wet arbeidsmarkt in balans

prof. dr. R.M. Beltzer1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De in 2015 in werking getreden Wet werk en zekerheid (Wwz), de eerste grote wijziging van het ontslagrecht van dit millennium, heeft van het begin af moeite gehad zichzelf geliefd te maken. De wet was nog niet in werking getreden of de kritieken zwollen al aan. De twee hoofddoelen van de wet – het eenvoudiger, begrijpelijker en eerlijker maken van het ontslagrecht en het verkleinen van het beschermingsniveau tussen ‘flex’ en ‘vast’ – zouden met deze wet niet worden gehaald. De onheilsprofeten lijken op punten gelijk te hebben gekregen. Hoewel de gewijzigde ketenregeling, ondanks voorspellingen van flexaficionado’s, niet tot veel (juridische en maatschappelijke) problemen heeft geleid, bewerkstelligde het grondenstelsel dat rechters – soms: al te2 – voorzichtig oordeelden, hetgeen voor onzekerheid bij werkgevers zorgde. De verplichte transitievergoeding leidde, zoals te verwachten was, tot ontwijkend gedrag bij werkgevers.3 Inmiddels lijken overigens inder...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Wat niet wordt geregeld

3. De inhoud van de WAB

3.1. Minder flexwerk: oproep/afroep

3.2. De ketenregeling: bijna terug naar de Wet flexibiliteit en zekerheid

3.3. De proeftijd: een vermeend probleem?

3.4. De cumulatiegrond: i

3.5. Wijzigingen in de transitievergoeding

3.6. Payrolling: een wankele regeling

4. Slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. dr. R.M. Beltzer1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAO/15045

Verder in 2018 nr.2

 Ter visie - Faciliteer de arbeidsvoorwaardenregeling tussen werkgever en ondernemingsraad1

Steeds vaker passeren werkgevers de vakbonden bij collectieve arbeidsvoorwaardenvorming en sluiten zij een arbeidsvoorwaardenregeling (avr) met de ondernemingsraad (OR). Recent gebeurde dit bij Gal...

 Annotatie - Het arrest Altun e.a. (C-359/16, ECLI:EU:C:2018:63 ). Bewijskracht van een in Bulgarije afgegeven E 101-verklaring die volgens het land van ontvangst, België, op frauduleuze wijze is verkregen

1. Geen bewijskracht van een E 101-verklaring afgegeven voor in een andere lidstaat gedetacheerde werknemers in geval van fraude. Betekenis van het rudimentaire algemene Unierechtelijke begins...

 Annotatie - Over het Albatros-arrest en hoe alleen besef van het verleden ons het heden kan doen verstaan. Hoge Raad 9 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:180

In een aantal sectoren, zoals de schoonmaak en de catering, is in de cao bepaald dat bij een contractswisseling als gevolg van bijvoorbeeld een heraanbesteding door de opdrachtgever a...

 De medezeggenschapsaspecten van de AVG

‘Veel bedrijven niet klaar voor nieuwe privacywet’, kopte recent het NRC Handelsblad.[2] De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is al in mei 2016 in werking getreden, maar pa...

 Actualiteit - De Wet arbeidsmarkt in balans

De in 2015 in werking getreden Wet werk en zekerheid (Wwz), de eerste grote wijziging van het ontslagrecht van dit millennium, heeft van het begin af moeite gehad zichzelf geliefd te ma...