Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2018 nr. 11

Fosfaatrechten voor vleesveehouders: trek de keutel maar weer in?!

mr. R. Ligtvoet1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 19 juli 2018 werd in de Staatscourant de beleidsregel fosfaatrechten jongvee gepubliceerd. De beleidsregel had tot gevolg dat vleesveehouders niet langer fosfaatrechten nodig hadden, terwijl zij die in de eerste instantie wel toegekend hebben gekregen. In de beleidsregel wordt geregeld dat intrekking van de fosfaatrechten in deze gevallen mogelijk wordt. Maar mag intrekking van een begunstigde beschikking wel en zo ja, onder welke voorwaarden? Recent zette Bruil de problematiek rondom vleesveehouders en fosfaatrechten in dit tijdschrift al scherp neer: het intrekken van een (begunstigende) fosfaatrechtenbeschikking is niet zonder meer mogelijk zonder schadevergoeding en er wordt een bevoegdheid geschapen die niet bestaat.[2] Die conclusies waren aanleiding voor mij om de problematiek nader uiteen te zetten en om de vraag te stellen en te proberen te beantwoorden of en zo ja onder welke omstandigheden fosfaatrechtenbeschikkingen nog door de minister mogen worden ingetrokken.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Hebben is houden?

2. Geen bevoegdheid tot intrekking, toch intrekken?

3. Intrekken van fosfaatrechtenbeschikkingen vs. de algemene beginselen

4. Intrekking ex tunc of ex nunc?

5. Schadevergoeding

6. Hoe zit het met de keutel?

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. R. Ligtvoet1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15219

Verder in 2018 nr.11

 De landbouwvisie: voer voor juristen?

Op 8 september 2018 presenteerde Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit haar beleidsvisie met als titel: Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden. De ondertit...

 Overzicht landinrichtingsjurisprudentie 2007-2018: het ruilplan

Dit artikel is het vervolg op het in het decembernummer 2017 van dit tijdschrift verschenen artikel ‘Overzicht landinrichtingsjurisprudentie 2007-2017: het inrichtingsplan’. Zoals to...

 Fosfaatrechten voor vleesveehouders: trek de keutel maar weer in?!

Op 19 juli 2018 werd in de Staatscourant de beleidsregel fosfaatrechten jongvee gepubliceerd. De beleidsregel had tot gevolg dat vleesveehouders niet langer fosfaatrechten nodig hadden, terwijl ...

 Reguliere pacht en effecten van vrije pachtprijs - Reactie op artikel ‘Pachtprijsbeheersing, een element van centrale planeconomie’

In deze bijdrage gaan we in op het artikel ‘Pachtprijsbeheersing, een element van centrale planeconomie’ door Hunneman verschenen in het Tijdschrift voor Agrarisch recht.[2] Vooraf mer...

 Nawoord naar aanleiding van de reactie van dr. ir. L.H.G. Slangen en ir. P.J. van der Eijk

Het is niet verrassend dat Slangen en van der Eijk kritiek uiten op mijn bijdrage in dit tijdschrift. De bond van landpachters pleit voor voortzetting van de prijsbeheersing door de overheid in een...