Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2018 nr. 11

Reguliere pacht en effecten van vrije pachtprijs - Reactie op artikel ‘Pachtprijsbeheersing, een element van centrale planeconomie’

dr. ir. L.H.G. Slangen en ir. P.J. van der Eijk1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In deze bijdrage gaan we in op het artikel ‘Pachtprijsbeheersing, een element van centrale planeconomie’ door Hunneman verschenen in het Tijdschrift voor Agrarisch recht.2 Vooraf merken we op dat het ons verbaast dat een dergelijk artikel geplaatst wordt door het Tijdschrift voor Agrarisch Recht. Wat voegt het toe? Hunneman grijpt voor zijn manier van denken en aanpak terug op een hoofdstuk van een boek geschreven door Hayek in 1944. Belangrijke begrippen waar Hunneman mee schermt zijn centrale planeconomie, centrale geleide economische planning en planningsautoriteit. In het verlengde daar van ziet hij de pachtprijsbeheersing als element van de centrale planeconomie. De tweede vraag is waarom grijpt Hunneman terug op Hayek. Heeft hij behoefte aan een autoriteit op een bepaald terrein? Dan rijst de derde vraag: past de door Hunneman gebruikte theorie en heeft het enige betekenis voor de analyse van de pachtprijsbeheersing?

In par. 2 gaan we nader in ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Centrale planeconomie, centrale geleide economische planning en planningsautoriteit

3. Economische argumentatie van de pachtprijzenbeheersing

4. Vrije pachtprijzen

5. Kanttekeningen bij vrije pachtprijzen en akkoord van Spelderholt

6. Flexibele pacht

7. Een voorstel voor de institutionele vormgeving van pachtprijsbeheersing en prijstoetsing

8. Conclusies

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
dr. ir. L.H.G. Slangen en ir. P.J. van der Eijk1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15220

Verder in 2018 nr.11

 De landbouwvisie: voer voor juristen?

Op 8 september 2018 presenteerde Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit haar beleidsvisie met als titel: Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden. De ondertit...

 Overzicht landinrichtingsjurisprudentie 2007-2018: het ruilplan

Dit artikel is het vervolg op het in het decembernummer 2017 van dit tijdschrift verschenen artikel ‘Overzicht landinrichtingsjurisprudentie 2007-2017: het inrichtingsplan’. Zoals to...

 Fosfaatrechten voor vleesveehouders: trek de keutel maar weer in?!

Op 19 juli 2018 werd in de Staatscourant de beleidsregel fosfaatrechten jongvee gepubliceerd. De beleidsregel had tot gevolg dat vleesveehouders niet langer fosfaatrechten nodig hadden, terwijl ...

 Reguliere pacht en effecten van vrije pachtprijs - Reactie op artikel ‘Pachtprijsbeheersing, een element van centrale planeconomie’

In deze bijdrage gaan we in op het artikel ‘Pachtprijsbeheersing, een element van centrale planeconomie’ door Hunneman verschenen in het Tijdschrift voor Agrarisch recht.[2] Vooraf mer...

 Nawoord naar aanleiding van de reactie van dr. ir. L.H.G. Slangen en ir. P.J. van der Eijk

Het is niet verrassend dat Slangen en van der Eijk kritiek uiten op mijn bijdrage in dit tijdschrift. De bond van landpachters pleit voor voortzetting van de prijsbeheersing door de overheid in een...