Tijdschrift voor Financieel Recht 2019 nr. 1/2

Extern toezicht op gedrag en cultuur: een paradoxale opgave?

prof. dr. E.L.M.H. van de Loo en prof. mr. dr. J.W. Winter1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1. Uitdijend toezicht

Het extern toezicht op financiële instellingen is na de financiële crisis enorm toegenomen. Het toezicht is naar alle kanten uitgebreid, als een uitdijend universum. De hoeveelheid regels is drastisch uitgebreid maar ook de terreinen waarop de regels betrekking hebben nemen in aantal toe. In deze bijdrage richten wij ons in het bijzonder op banken en het op hen uitgeoefende externe toezicht. De Capital Requirements Directive IV (2013/36/EU) kent niet alleen een zeer gedetailleerde regulering van risico management voor banken, maar ook uitgebreide regulering van hun interne governance. Deze bepalingen zien onder andere op het aantal toezichthoudende rollen dat een commissaris bij een bank elders mag vervullen, op een diverse samenstelling van de, wat de richtlijn noemt, management body, en op het beloningsbeleid van banken, met uitdrukkelijke beperking van de variabele beloning ten opzichte van de vaste beloning. De EBA heeft ter uitvoering van de ric...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Uitdijend toezicht

2. Gedragseffecten van intensief toezicht

3. De ingewikkeldheid van de vraag naar cultuur van de onderneming

4. Toezicht op gedrag en cultuur

5. Een alternatieve benadering voor toezicht op gedrag en cultuur

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. dr. E.L.M.H. van de Loo en prof. mr. dr. J.W. Winter1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/15366

Verder in 2019 nr.1/2

 Toezicht

‘Toezicht’ is onlosmakelijk verbonden met het financieel recht en dit tijdschrift ontleent daarmee ook voor een groot gedeelte haar bestaansrecht aan het financieel toezicht. Dit komt d...

 Extern toezicht op gedrag en cultuur: een paradoxale opgave?

1. Uitdijend toezichtHet extern toezicht op financiële instellingen is na de financiële crisis enorm toegenomen. Het toezicht is naar alle kanten uitgebreid, als een uitdijend universum. De hoeveel...

 Informele handhaving

Toezichthouders op de Nederlandse financiële markten treffen meer informele dan formele maatregelen. Informele maatregelen kunnen zeer effectief zijn. Daardoor kunnen toezichthouders relatief sn...

 Overzicht Hof van Justitie

Het Hof van Justitie van de Europese Unie is belast met de interpretatie van alle wetgeving in de Europese Unie. De arresten van dit Hof worden steeds belangrijker vanwege de toename aan Europes...

 Regulatory constraints for EU financial institutions crossing borders. Do the rules match modern-day reality?

This article deals with EU financial institutions that cross borders, either by attracting clients in other EU member states or by centralising functions in the EU or even outside of the EU. Dep...

 Grensoverschrijdende dienstverlening door verzekeraars, recente ontwikkelingen

Het toezicht op grensoverschrijdende activiteiten van financiële ondernemingen kent specifieke uitdagingen. In deze bijdrage worden, aan de hand van een aantal recente ontwikkelingen, de uitdagi...

 Rondom het nieuws - Goede voornemens

Het begin van een nieuw jaar is vaak het moment voor goede voornemens. Ook de AFM en DNB presenteren jaarlijks rond de jaarwisseling hun plannen voor het toezicht. Op 29 november 2018 heeft DNB de ...