Tijdschrift voor Financieel Recht 2019 nr. 1/2

Informele handhaving

dr. mr. F.M.A. ’t Hart1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Toezichthouders op de Nederlandse financiële markten treffen meer informele dan formele maatregelen. Informele maatregelen kunnen zeer effectief zijn. Daardoor kunnen toezichthouders relatief snel optreden tegen onwenselijk gedrag of onwenselijk gedrag voorkomen. Belangrijke risico´s van informele maatregelen zijn dat de rechtsbescherming gering is en dat toezichthouders in plaats van de wetgever de norm feitelijk (kunnen) bepalen. Deze bijdrage geeft een beschouwing over informele handhaving op de Nederlandse financiële markten en bevat enkele concrete aanbevelingen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Informele handhavingsmaatregelen

2.1. Missiegedreven toezicht

2.2. Sparrow

2.3. Enkele praktijkvoorbeelden

2.4. De populariteit van informeel toezicht

Het gras bij de buurman

3. Enkele beschouwingen

3.1. Maatschappelijke druk

3.2. Ontbreken effectieve rechtsbescherming

3.3. Publiciteit als machtsmiddel

3.4. Toetsing door AFM en DNB

3.5. Interpretatie open normen?

3.6. Beperking aansprakelijkheid toezichthouders

4. Enkele aanbevelingen

4.1. Onderscheid wet en wens

4.2. Effectieve rechtsbescherming

4.3. Toetsing leidinggevenden

4.4. Onafhankelijkheid: gedrag en cultuur

5. Slotbeschouwing

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
dr. mr. F.M.A. ’t Hart1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/15367

Verder in 2019 nr.1/2

 Toezicht

‘Toezicht’ is onlosmakelijk verbonden met het financieel recht en dit tijdschrift ontleent daarmee ook voor een groot gedeelte haar bestaansrecht aan het financieel toezicht. Dit komt d...

 Extern toezicht op gedrag en cultuur: een paradoxale opgave?

1. Uitdijend toezichtHet extern toezicht op financiële instellingen is na de financiële crisis enorm toegenomen. Het toezicht is naar alle kanten uitgebreid, als een uitdijend universum. De hoeveel...

 Informele handhaving

Toezichthouders op de Nederlandse financiële markten treffen meer informele dan formele maatregelen. Informele maatregelen kunnen zeer effectief zijn. Daardoor kunnen toezichthouders relatief sn...

 Overzicht Hof van Justitie

Het Hof van Justitie van de Europese Unie is belast met de interpretatie van alle wetgeving in de Europese Unie. De arresten van dit Hof worden steeds belangrijker vanwege de toename aan Europes...

 Regulatory constraints for EU financial institutions crossing borders. Do the rules match modern-day reality?

This article deals with EU financial institutions that cross borders, either by attracting clients in other EU member states or by centralising functions in the EU or even outside of the EU. Dep...

 Grensoverschrijdende dienstverlening door verzekeraars, recente ontwikkelingen

Het toezicht op grensoverschrijdende activiteiten van financiële ondernemingen kent specifieke uitdagingen. In deze bijdrage worden, aan de hand van een aantal recente ontwikkelingen, de uitdagi...

 Rondom het nieuws - Goede voornemens

Het begin van een nieuw jaar is vaak het moment voor goede voornemens. Ook de AFM en DNB presenteren jaarlijks rond de jaarwisseling hun plannen voor het toezicht. Op 29 november 2018 heeft DNB de ...