Tijdschrift voor Financieel Recht

2019 nr. 1/2

Redactie

Hoofdredactie

mr. W.J. Horsten

Redactie

prof. mr. D. Busch
mr. C.J. Groffen
prof. mr. dr. M. Haentjens
dr. mr. F.M.A. ´t Hart
mr. A.J.A.D. van den Hurk
prof. dr. E.P.M. Joosen
mr. G. Kastelein
mr. R.E. Labeur
mr. S.M.C. Nuijten
mr. R.K. Pijpers

Vaste medewerkers

mr. L. A. van Amsterdam
mr. N. Dekker
mr. M. van Eijck van Heslinga
mr. R.J.C. Goudswaard
mr. drs. A.J. Graafland
mr. E. Kempenaar
mr.T. Klerks
mr. N. van der Meer Mohr
mr. A.A. Pasaribu
mr. W. Pronk
mr. M.C.J. Reuling
mr. W. Roëll
mr. C. Russcher
mr. S. Uijldert
mr. T. Waterbolk

Redactiesecretaris(sen)

A-F. van Gemert
mr. D. M. van der Houwen

Inleiding

Toezicht

dr. mr. F.M.A. ’t Hart en mr. A.J.A.D. van den Hurk

‘Toezicht’ is onlosmakelijk verbonden met het financieel recht en dit tijdschrift ontleent daarmee ook voor een groot gedeelte haar bestaansrecht aan het financieel toezicht. Dit komt dan ook in ieder nummer van het Tijdschrift voor Financieel Recht terug. De ontwikkelingen op het gebied van het toezicht blijven continu volop in ontwikkeling. Toezichthouders beproeven nieuwe manieren om toezicht te houden en beperken zich niet langer tot de klassieke handhavingsinstrumenten. Ook richten toezichthouders zich inmiddels al enige tijd mede op andere thema’s, zoals gedrag en... ...lees meer

Artikel

Extern toezicht op gedrag en cultuur: een paradoxale opgave?

prof. dr. E.L.M.H. van de Loo en prof. mr. dr. J.W. Winter1

1. Uitdijend toezichtHet extern toezicht op financiële instellingen is na de financiële crisis enorm toegenomen. Het toezicht is naar alle kanten uitgebreid, als een uitdijend universum. De hoeveelheid regels is drastisch uitgebreid maar ook de terreinen waarop de regels betrekking hebben nemen in aantal toe. In deze bijdrage richten wij ons in het bijzonder op banken en het op hen uitgeoefende externe toezicht. De Capital Requirements Directive IV (2013/36/EU) kent niet alleen een zeer gedetailleerde regulering van risico management voor banken, maar ook uitgebreide regulering ... abonneren of dit artikel kopen.

Informele handhaving

dr. mr. F.M.A. ’t Hart1

Toezichthouders op de Nederlandse financiële markten treffen meer informele dan formele maatregelen. Informele maatregelen kunnen zeer effectief zijn. Daardoor kunnen toezichthouders relatief snel optreden tegen onwenselijk gedrag of onwenselijk gedrag voorkomen. Belangrijke risico´s van informele maatregelen zijn dat de rechtsbescherming gering is en dat toezichthouders in plaats van de wetgever de norm feitelijk (kunnen) bepalen. Deze bijdrage geeft een beschouwing over informele handhaving op de Nederlandse financiële markten en bevat enkele concrete aanbevelingen. abonneren of dit artikel kopen.

Overzicht Hof van Justitie

mr. C.S. Rijpkema

Het Hof van Justitie van de Europese Unie is belast met de interpretatie van alle wetgeving in de Europese Unie. De arresten van dit Hof worden steeds belangrijker vanwege de toename aan Europese wetgeving, waaronder wetgeving ten aanzien van financiële dienstverlening. Tijd voor een overzicht van belangwekkende (recente) arresten. abonneren of dit artikel kopen.

Regulatory constraints for EU financial institutions crossing borders. Do the...

dr. mr. E.J. van Praag M. Jur (Oxon)1

This article deals with EU financial institutions that cross borders, either by attracting clients in other EU member states or by centralising functions in the EU or even outside of the EU. Depending on the exact qualification of their activities, these financial institutions may be exposed to supervision by the Supervisory authorities of other EU member states scrutiny or in case of services provided from outside of the EU back into the EU by the regulatory scrutiny of their home state supervisor/the ECB. This article explains this often complex part of law and tries to distinguish bet... abonneren of dit artikel kopen.

Grensoverschrijdende dienstverlening door verzekeraars, recente ontwikkelingen

mr. A.J.A.D. van den Hurk1

Het toezicht op grensoverschrijdende activiteiten van financiële ondernemingen kent specifieke uitdagingen. In deze bijdrage worden, aan de hand van een aantal recente ontwikkelingen, de uitdagingen besproken die zich in het verzekeringstoezicht voordoen. Een recent rapport van EIOPA, maar ook recente jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie geeft hier inzicht in. Aan de orde komen ook enkele initiatieven die EIOPA heeft ontplooid om te komen tot verdere verbetering in de samenwerking, uitwisseling van informatie en convergentie van toezicht in grensoverschrijdende di... abonneren of dit artikel kopen.

Rondom het nieuws - Goede voornemens

mr. S.M.C. Nuijten

Het begin van een nieuw jaar is vaak het moment voor goede voornemens. Ook de AFM en DNB presenteren jaarlijks rond de jaarwisseling hun plannen voor het toezicht. Op 29 november 2018 heeft DNB de Toezicht Vooruitblik 2019 gepresenteerd met in januari 2019 de daarbij behorende ZBO-begroting. Op 29 oktober 2018 heeft de AFM Trendzicht 2019 gepresenteerd en waarschijnlijk volgen op korte termijn de agenda voor 2019 en de meerjarenagenda voor 2019-2021. In een special over toezicht, die de eerste uitgave van het nieuwe jaar is, leek het mij goed de voornemens van de toezichthouders voor 201... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Nieuws

mr. P.V.B.M. Deza de Massiac, mr. A.A. Pasaribu, mr. P.W. Post, mr. M.C.J. Reuling, mr. T.A. Waterbolk

Wet- en regelgeving nationaalMinisterie van FinanciënConsultatie Besluit implementatie geldmarktfondsenOp 2 november 2018 is het Besluit implementatie geldmarktfondsen ter consultatie voorgelegd. Het besluit wijzigt het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten ter uitvoering van de Verordening geldmarktfondsen (2017/1131). In het besluit wordt de AFM aangewezen als bevoegde autoriteit voor de Verordening geldmarktfondsen, met uitsluiting van art. 28 (stresstesten). DNB wordt aangewezen als bevoegde autoriteit met betrekking tot art. 28. De consult... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

mr. E.M.T. Huijzer, mr. E.L Rowel, mr. R.B. Akkerhuis, mr. L.A. van Amsterdam, mr. M. Veenhuizen, mr. E. Kempenaar, mr. M.H.C. Thomassen en mr. N. Dekker[1] Gerechtshoven Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30 oktober 2018 ECLI:NL:GHARL:2018:9528 , Eurofintus/geïntimeerde c.s., ND Wck, kredietvergoeding, vertragingsvergoeding, algemene voorwaarden Eurofintus heeft een doorlopende kredietovereenkomst (de ‘Kredietovereenkomst’) met een kredietlimiet gesloten met geï... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS