Tijdschrift voor Financieel Recht 2019 nr. 1/2

Nieuws

mr. P.V.B.M. Deza de Massiac, mr. A.A. Pasaribu, mr. P.W. Post, mr. M.C.J. Reuling, mr. T.A. Waterbolk

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Wet- en regelgeving nationaal

Ministerie van Financiën

Consultatie Besluit implementatie geldmarktfondsen

Op 2 november 2018 is het Besluit implementatie geldmarktfondsen ter consultatie voorgelegd. Het besluit wijzigt het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten ter uitvoering van de Verordening geldmarktfondsen (2017/1131). In het besluit wordt de AFM aangewezen als bevoegde autoriteit voor de Verordening geldmarktfondsen, met uitsluiting van art. 28 (stresstesten). DNB wordt aangewezen als bevoegde autoriteit met betrekking tot art. 28. De consultatie is geëindigd op 30 november 2018.

Consultatie Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen

Op 6 november 2018 is de Regeling wijziging legestarieven Wft-examens en introductie legestarief voor bijzondere examens ter consultatie voorgelegd. De Regeling strekt tot wijziging van de Regeling tarief centrale examenbank Wft 2015 en voorziet in wijziging van het leges...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Wet- en regelgeving nationaal

Ministerie van Financiën

Consultatie Besluit implementatie geldmarktfondsen

Consultatie Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen

Ontwerpbesluit rentemiddeling

Consultatie Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties financieel adviseur

Consultatie Besluit finaliteit en derde landen

Consultatie Regeling tot implementatie van de bilaterale overeenkomst tussen de EU en de VS met betrekking tot prudentiële maatregelen voor verzekering

Consultatie Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

Publicatie wetten, besluiten en regelingen in het Staatsblad / de Staatscourant:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Memorie van antwoord Wetsvoorstel implementatie herziene IORP-richtlijn

Publicatie wetten, besluiten en regelingen in het Staatsblad / de Staatscourant:

Tweede Kamer

Initiatiefwetsvoorstel in verband met het voorkomen van pensioenkortingen op de korte termijn

Initiatiefwetsvoorstel adviesrecht voor maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en goedkeuringsrecht voor uitsluitingenbeleid aan verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan bij pensioenfondsen

Eerste Kamer

Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars aangenomen

Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten PSD2 afgedaan als hamerstuk

Verzamelwet pensioenen 2019 afgedaan als hamerstuk

Wijziging van de Faillissementswet met betrekking tot de rechten en verplichtingen inzake deelname aan betalings- en effectenafwikkelsystemen in derde-landen

Overig nationaal

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Tussentijdse voortgangsrapportage Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB

Werkwijze AFM inzien en kopiëren van digitale gegevens gepubliceerd in de Staatscourant

AFM Klantbelang Dashboard 2018

Toepassing nieuwe verslaggevingsregel op koers

Onvoldoende kennis bij beleggingsondernemingen over vereisten om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan

De Nederlandsche Bank

DNBulletin

Klaas Knot benoemd tot vicevoorzitter van de Financial Stability Board (FSB)

Nieuwsbrief Verzekeren november 2018

Nieuwsbrief Banken november 2018

Toezicht DNB legt accent op digitale strategie, beheersing klimaatrisico’s en tegengaan financiële criminaliteit

Nieuwsbrief Pensioenen november 2018

Positie paper DNB ten behoeve van het rondetafelgesprek inzake de stand van zaken financiële sector

Nieuwsbrief Betalingsverkeer december 2018

Ministerie van Financiën

Kamerbrief tussenrapportage rentederivaten AFM

Kamerbrief gezamenlijk statement over het ESM van 10 EU-landen

Kamerbrief toezeggingen op het terrein van de financiële markten

Beantwoording vragen over witwaspraktijken van Europese banken

Kamerbrief aanbieding Verslag Financieel Stabiliteitscomité november 2018

Beantwoording Kamervragen over implementatiebesluit herziene richtlijn betaaldiensten

Brieven aan DNB en Nza inzake adviesaanvraag op initiatiefwetsvoorstel verbod winstuitkering zorgverzekeraars

Beantwoording Kamervragen over toezicht op witwaswet

Beantwoording Kamervragen over missen derivatendeadline

Beantwoording Kamervragen over beleggingsobjecten

Beantwoording Kamervragen over de positie van een naast geassocieerde/zakelijke relatie van een PEP in samenhang met de wijziging van UBO-regeling

Beantwoording Kamervragen over jaarrekening ING

Kamerbrief CO2-stresstesten

Kamerbrief Aanpassing kostenkaders AFM en DNB voor 2019

Eerste deelbesluit op Wob-verzoek inzake internationale regulering cryptovaluta

Beantwoording Kamervragen over beleggingen van banken in palmoliebedrijven

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verzamelbrief pensioenonderwerpen

Beantwoording Kamervragen over de brief van de President van DNB over rekenrente

Kamerbrief Jaarplanning 2019 SZW

Kamerbrief fiduciair beheer pensioenfondsen

Beantwoording kamervragen over de manier waarop pensioenfondsen de CO2-voetafdruk van hun beleggingsportefeuille berekenen en hierover intern en extern rapporteren

Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)

Vertrouwensmonitor Banken 2018

Gedragscode Kleinzakelijke Financiering succesvol ingevoerd

European news

European legislation and regulations

OJ - Amending Implementing Regulation regarding prudent valuation for supervisory reporting

OJ - Directive on countering money laundering by criminal law

OJ - Implementing Regulation Solvency II

OJ - Amending Implementing Regulations Solvency II

European Commission

Implementing Technical Standards on procedures and standard forms and templates in order to provide information for RPs - BRRD

Consultation by European Commission regarding amendments for rules on solvency applying to insurers

European Commission on transparency, political commitment and an investment plan in Europe

Brexit – Contingency action plan by European Commission

CRD 5/BRRD 2/SRMR 2 – Provisional political agreement reached on CRD 5. BRRD 2/SRMR 2

Trade associations letter to European Commission on temporary equivalence and recognition of UK CCPs

European Commission requests feedback on sustainable finance taxonomy

Delegated Regulation relating to quote obligations – MiFIR

Delegated Regulation regarding promotion of the use of SME growth Markets – MiFID II

European Parliament

Report European Parliament on crowdfunding, sustainable investments and an amendment to SEPA Regulation

Report European Parliament on the Sustainable Investments Framework Regulation

Council of the European Union (Council)

Council presidency compromise proposal on EMIR review

Council presidency on proposal and mandate for negotiations regarding NPL Regulation

Draft conclusions on AML action plan

EMIR review – Council mandate for negotiations with the European Parliament

Other European news

Joint Committee of the European Supervisory Authorities (ESAs)

Guidelines published concerning AML by ESAs

PRIIPs KID Regulation – ESAs consult on amendments to RTS on KID for PRIIPs

ESAs publish final report with draft regulatory technical standards (RTS)

ESAs statement on disclosure requirements and consolidated applications

European Banking Authority (EBA)

EBA guidelines on management of NPEs

EBA updates recommendations on equivalence of third country confidentiality regimes

CRR - EBA issues RTS on specification of economic downturn factors

Draft handbook EBA on valuation for purposes of resolution

EBA opinion on the use of eIDAS certificates

European Securities and Markets Authority (ESMA)

ESMA guidelines on suitability requirements translated to all official languages

ESMA updated Q&A regarding Benchmarks Regulation:

EMSA published final report on novation of contracts for non-centrally cleared OTC derivatives.

Brexit - ESMA statement on contingency plans for CRAs and TRs

ESMA updated Q&As on temporary product intervention measures

Renewed binary option prohibition

ESMA calls for evidence on periodic auctions for equity instruments

MAR - ESMA updated Q&As on implementation

CSDR - ESMA updated Q&As

Supervisory briefing on suitability by ESMA in relation to MiFID II

MMF Regulation – ESMA consults on guidelines for disclosure

Update on Q&A by ESMA concerning market structures and transparency

SSR - ESMA updated Q&As regarding SRR

ESMA reports on NCAs’ use of sanctions and administrative measures

ESMA on managing risks of a no-deal Brexit in the area of central clearing

ESMA report on CRA market share calculation

European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)

EOPA calls for action to ensure service continuity in cross border insurance

Peer review by EIOPA of main functions and supervisory practices

EIOPA issues European Insurance Overview 2018

Solvency II/IDD – EIOPA consults on the integration of sustainability risks and factors delegated acts

Report on structure of European insurance intermediaries markets

European Central Bank (ECB)

ECB final guides for banks on capital and liquidity assessments

SSM - ECB guide to internal models

SSM - ECB Regulation on materiality threshold for credit obligations past due in OJ

ECB published opinion on amending Regulation to EBA Regulation

The Committee on Economic and Monetary Affairs of the European Parliament (ECON)

ECON adopting Regulations amending SEPA

ECON publishes report amending Regulations concerning minimum loss coverage for NPLs

Regulation on cross-border distribution of Investment funds – ECON adopts legislation

ECON publishes report on proposed EU Regulation for minimum loss coverage for NPLs

European Money Markets Institute (EMMI)

Second consulting on hybrid methodology for EURIBOR

EEA Joint Committee

OJ - EEA Committee decision on amendment of financial services annex to EEA Agreement

International news

International Association Insurance Supervisors (IAIS)

IAIS consulting on active supervision of corporate governance

Composition and role of the board

Update of ICPs 8, 15, 16 and 20

Financial Stability Board (FSB)

Report on progress of reforming important interest rate benchmarks

Discussion paper on financial resources supporting resolution of CCPs and regarding the way CCP equity is to be treated in a resolution

Report on progress of FSB and new data on the decrease of correspondent banking

Updated list on G-SIBs

FSB's report on implementing reforms regarding OTC derivatives and removing legal barriers

Report on effects of G20 reforms to clearing of OTC derivatives published by FSB/CPMI/IOSCO/BCBS

FSB's report on evaluating the consequences of financial regulatory reforms to infrastructural finance

FSB recommendations on compensation with respect to risks deriving from potential misconduct risk

Update of guidelines on process and transparency

Central Securities Depositories (Amendment) (EU Exit) Regulations 2018

European legislation and regulations

OJ - Amending Implementing Regulation regarding prudent valuation for supervisory reporting

OJ - Directive on countering money laundering by criminal law

OJ - Implementing Regulation Solvency II

OJ - Amending Implementing Regulations Solvency II

Council of the European Union (Council)

Council presidency compromise proposal on EMIR review

Council presidency on proposal and mandate for negotiations regarding NPL Regulation

Draft conclusions on AML action plan

EMIR review – Council mandate for negotiations with the European Parliament

Overig internationaal

European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)

Q&A’s

EIOPA calls for immediate action to ensure service continuity in cross-border insurance

Pensions Information Taxonomy

Principles and guidance for the pension benefit statement

Statement regarding the report from the European Court of Auditors

Assessment of supervisory practices and application of key functions through peer review

European Insurance Overview

EIOPA promotes greater transparency towards IORPs on cross-border activities

EIOPA consults on the integration of sustainability risks and factors

EIOPA’s Cross-Border Platform on Collaboration on Qudos Insurance A/S

EIOPA evaluates the European Insurance Intermediaries Markets

EIOPA announces results of the 2018 Insurance Stress Test

European Supervisory Authorities (ESAs)

Consultation on proposed changes to the key information document for PRIIPs

Proposal to amend bilateral margin requirements to assist Brexit preparations for OTC derivative contracts

Statement clarifying securitisation disclosure requirements and consolidated application of securitisation rules for credit institutions

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
mr. P.V.B.M. Deza de Massiac, mr. A.A. Pasaribu, mr. P.W. Post, mr. M.C.J. Reuling, mr. T.A. Waterbolk
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/15371

Verder in 2019 nr.1/2

 Toezicht

‘Toezicht’ is onlosmakelijk verbonden met het financieel recht en dit tijdschrift ontleent daarmee ook voor een groot gedeelte haar bestaansrecht aan het financieel toezicht. Dit komt d...

 Extern toezicht op gedrag en cultuur: een paradoxale opgave?

1. Uitdijend toezichtHet extern toezicht op financiële instellingen is na de financiële crisis enorm toegenomen. Het toezicht is naar alle kanten uitgebreid, als een uitdijend universum. De hoeveel...

 Informele handhaving

Toezichthouders op de Nederlandse financiële markten treffen meer informele dan formele maatregelen. Informele maatregelen kunnen zeer effectief zijn. Daardoor kunnen toezichthouders relatief sn...

 Overzicht Hof van Justitie

Het Hof van Justitie van de Europese Unie is belast met de interpretatie van alle wetgeving in de Europese Unie. De arresten van dit Hof worden steeds belangrijker vanwege de toename aan Europes...

 Regulatory constraints for EU financial institutions crossing borders. Do the rules match modern-day reality?

This article deals with EU financial institutions that cross borders, either by attracting clients in other EU member states or by centralising functions in the EU or even outside of the EU. Dep...

 Grensoverschrijdende dienstverlening door verzekeraars, recente ontwikkelingen

Het toezicht op grensoverschrijdende activiteiten van financiële ondernemingen kent specifieke uitdagingen. In deze bijdrage worden, aan de hand van een aantal recente ontwikkelingen, de uitdagi...

 Rondom het nieuws - Goede voornemens

Het begin van een nieuw jaar is vaak het moment voor goede voornemens. Ook de AFM en DNB presenteren jaarlijks rond de jaarwisseling hun plannen voor het toezicht. Op 29 november 2018 heeft DNB de ...