Tijdschrift voor Financieel Recht 2019 nr. 1/2

Jurisprudentie

mr. E.M.T. Huijzer, mr. E.L Rowel, mr. R.B. Akkerhuis,
mr. L.A. van Amsterdam, mr. M. Veenhuizen, mr. E. Kempenaar,
mr. M.H.C. Thomassen en mr. N. Dekker1

Gerechtshoven

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

30 oktober 2018

ECLI:NL:GHARL:2018:9528 , Eurofintus/geïntimeerde c.s., ND

Wck, kredietvergoeding, vertragingsvergoeding, algemene voorwaarden

Eurofintus heeft een doorlopende kredietovereenkomst (de ‘Kredietovereenkomst’) met een kredietlimiet gesloten met geïntimeerde c.s. Eurofintus en geïntimeerde c.s. kwamen overeen dat geïntimeerde c.s. over het uitstaande saldo zowel op maandbasis als op jaarbasis een variabele kredietvergoeding verschuldigd waren. Op de Kredietovereenkomst waren onder meer de Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet 11-2009 (de ‘Algemene Voorwaarden’) van toepassing.

In de Algemene Voorwaarden stond...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Gerechtshoven

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

30 oktober 2018

ECLI:NL:GHARL:2018:9528, Eurofintus/geïntimeerde c.s., ND

Wck, kredietvergoeding, vertragingsvergoeding, algemene voorwaarden

Gerechtshof Amsterdam 6 november 2018

ECLI:NL:GHAMS:2018:4063

(Dexia Nederland B.V. (‘Dexia’) / geïntimeerde)

Inzake: Prejudiciële vragen. Wijze van toetsing (oneerlijk) beding in effectenleaseovereenkomst. Vernietiging beding mogelijk nadeliger voor consument – RA

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 november 2018

ECLI:NL:GHARL:2018:10149

(appellant / de Volksbank N.V., voorheen SNS Bank N.V. (‘SNS’) en geïntimeerde sub 2)

Inzake: zorgplicht bank bij verstrekking hypothecaire geldlening via tussenpersoon, eigen schuld leningnemer – EH

Geschillencommissie Financiële Dienstverlening

19 november 2018

nr. 2018-710

(Consument/TradersOnly B.V.)

Inzake: Consument is eigenstandig overgegaan tot het handelen in CFD's hetgeen uiteindelijk verlieslatend voor hem en zijn vader is gebleken. Klacht ongegrond - MV

Commissie van Beroep financiële dienstverlening (‘Commissie van Beroep’)

22 oktober 2018

nr. 2018-061

(Arrow Global Investments (‘Arrow’) en Sparck/Belanghebbenden)

Inzake: overkreditering - MT

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/15373

Verder in 2019 nr.1/2

 Toezicht

‘Toezicht’ is onlosmakelijk verbonden met het financieel recht en dit tijdschrift ontleent daarmee ook voor een groot gedeelte haar bestaansrecht aan het financieel toezicht. Dit komt d...

 Extern toezicht op gedrag en cultuur: een paradoxale opgave?

1. Uitdijend toezichtHet extern toezicht op financiële instellingen is na de financiële crisis enorm toegenomen. Het toezicht is naar alle kanten uitgebreid, als een uitdijend universum. De hoeveel...

 Informele handhaving

Toezichthouders op de Nederlandse financiële markten treffen meer informele dan formele maatregelen. Informele maatregelen kunnen zeer effectief zijn. Daardoor kunnen toezichthouders relatief sn...

 Overzicht Hof van Justitie

Het Hof van Justitie van de Europese Unie is belast met de interpretatie van alle wetgeving in de Europese Unie. De arresten van dit Hof worden steeds belangrijker vanwege de toename aan Europes...

 Regulatory constraints for EU financial institutions crossing borders. Do the rules match modern-day reality?

This article deals with EU financial institutions that cross borders, either by attracting clients in other EU member states or by centralising functions in the EU or even outside of the EU. Dep...

 Grensoverschrijdende dienstverlening door verzekeraars, recente ontwikkelingen

Het toezicht op grensoverschrijdende activiteiten van financiële ondernemingen kent specifieke uitdagingen. In deze bijdrage worden, aan de hand van een aantal recente ontwikkelingen, de uitdagi...

 Rondom het nieuws - Goede voornemens

Het begin van een nieuw jaar is vaak het moment voor goede voornemens. Ook de AFM en DNB presenteren jaarlijks rond de jaarwisseling hun plannen voor het toezicht. Op 29 november 2018 heeft DNB de ...