Tijdschrift voor Internetrecht 2020 nr. 1

Reanimatie of reïncarnatie: hoe ziet de toekomst van de ePrivacy verordening eruit?

ir. M.C. Minnecré en mr. F.P. Sickinghe1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 10 januari 2017 publiceerde de Europese Commissie het voorstel voor een ePrivacy verordening.[2] Deze verordening moest de ePrivacy richtlijn[3] vervangen en was onderdeel van de Digital Single Market (DSM) strategie van de Commissie. Het voorstel bevat strengere privacyregels voor elektronische communicatiediensten en beoogt tegelijkertijd nieuwe kansen te creëren voor het bedrijfsleven. In oktober 2017 nam het Europees Parlement zijn rapport aan, samen met het mandaat om de onderhandelingen met de Raad en de Commissie te beginnen. De Raad heeft echter opnieuw geen overeenstemming over een gemeenschappelijk standpunt kunnen bereiken. De afgelopen 3 jaar zijn diverse voorstellen ter tafel gekomen. Na zes verschillende vergaderingen van de Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie, voorgezeten door respectievelijk Malta, Estland, Bulgarije, Oostenrijk, Roemenië en Finland, bleek bij de vergadering op 3 december 2019 opnieuw dat een voortgangsverslag het hoogst haalbare is. In deze opinie gaan we in op de hete hangijzers, de positie van Nederland en de (mogelijke) consequenties van het stranden van dit voorstel op korte en langere termijn.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. De hete hangijzers

2. Hoe zit Nederland erin?

3. Wat zijn de consequenties op korte termijn?

4. Opt-in regime in Nederland

5. Hoe nu verder: reanimatie of reïncarnatie?

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
ir. M.C. Minnecré en mr. F.P. Sickinghe1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/15979

Verder in 2020 nr.1

 Redactioneel

Toen de redactiesecretaris mij vroeg om een redactioneel voor dit nummer te schrijven, speelde net het filmpje door mijn hoofd van de man die in de rij staat voor een iPhone 5, uit 2012 alweer. Ik ...

 De proeve van adequaatheid: over adequaatheidsbesluiten in het algemeen en het Japanse adequaatheidbesluit in het bijzonder

We leven in een wereld waarin nationalistische en ‘eigen land eerst’-sentimenten de laatste jaren de boventoon voeren, niet in de laatste plaats door de ‘America First’-doctrine van Donald&...

 Cybersecurity in 2019: een beknopt overzicht van juridisch relevante ontwikkelingen

2019 kende een aantal belangrijke ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity. Wetgevers en toezichthouders hebben weer belangrijke stappen gezet in het uitbreiden en duiden van ver...

 Reanimatie of reïncarnatie: hoe ziet de toekomst van de ePrivacy verordening eruit?

Op 10 januari 2017 publiceerde de Europese Commissie het voorstel voor een ePrivacy verordening.[2] Deze verordening moest de ePrivacy richtlijn[3] vervangen en was onderdeel van de Digital Sing...