Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2019 nr. 1

De precontractuele fase in het huurrecht: aanbod en aanvaarding en afgebroken onderhandelingen

mr. M.E. Voorrips1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Dit artikel is het eerste in een cyclus van 18 artikelen over ‘huur en verbintenissenrecht’ die in 2019 en 2020 in dit tijdschrift gepubliceerd worden. De huurovereenkomst is als bijzondere overeenkomst opgenomen in de vierde titel van Boek 7 van ons Burgerlijk Wetboek. Gelet op de gelaagde structuur van het BW zijn ook de bepalingen van Boek 3 en Boek 6 ten aanzien van het algemene vermogens- en verbintenissenrecht op de huurovereenkomst van toepassing.[2] Bij de invoering van het huidige huurrecht merkte de wetgever in de memorie van toelichting op, dat het bestaande huurrecht op dat moment nog onvoldoende rekening hield met die gelaagdheid.[3] De aansluiting van het huurrecht bij het algemene deel van het verbintenissenrecht was een van de redenen voor de grondige heroverweging van het huurrecht. In deze cyclus wordt de relatie tussen de belangrijkste algemene verbintenisrechtelijke figuren en het huurrecht bedrijfsruimte nader onderzocht.Deze bijdrage ziet op de precontractuele fase in het huurrecht. De opbouw van deze bijdrage volgt die van de toetsing door de rechter in de praktijk. Het tot stand komen van een huurovereenkomst door middel van aanbod en aanvaarding, beoordeeld aan de hand van de wilsvertrouwensleer, staat daarom centraal in hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2 ziet op het afbreken van onderhandelingen. In hoofdstuk 3 worden enkele aanbevelingen voor de praktijk gegeven.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Totstandkoming van een huurovereenkomst

1.1. Aanbod en aanvaarding: de wilsvertrouwensleer

1.2. Totstandkoming van een huurovereenkomst

1.3. Huurpraktijk

1.4. Conclusie totstandkoming

2. Afbreken van onderhandelingen

2.1. Precontractuele goede trouw

2.2. Huurpraktijk

2.3. Conclusie afgebroken onderhandelingen

3. Aanbevelingen voor de praktijk

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M.E. Voorrips1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15399

Verder in 2019 nr.1

 Voorwoord

Graag begin ik dit eerste nummer van het nieuwe jaar met u het allerbeste te wensen: dat 2019 voor u en de uwen, zowel zakelijk als privé, een mooi jaar mag worden! Op huurrechtgebied is 20...

 De precontractuele fase in het huurrecht: aanbod en aanvaarding en afgebroken onderhandelingen

Dit artikel is het eerste in een cyclus van 18 artikelen over ‘huur en verbintenissenrecht’ die in 2019 en 2020 in dit tijdschrift gepubliceerd worden. De huurovereenkomst is als bijzondere over...

 Vertegenwoordiging in het huurrecht

In het kader van de cyclus ‘huur en verbintenissenrecht’ behandel ik in dit artikel het onderwerp vertegenwoordiging. De vraag of een partij op de juiste wijze is vertegenwoordigd speelt binnen ...

 Afwijkende bedingen zonder rechterlijke goedkeuring

Voor 290-bedrijfsruimte kan aan de kantonrechter goedkeuring worden gevraagd voor bepalingen in een huurovereenkomst die ten nadele van de huurder afwijken van de semi-dwingende bepalingen in de...

 Bewijslastverdeling in het huurrecht

De feiten in een civiele procedure zijn onmiskenbaar van groot belang. Het rechterlijk oordeel spitst zich altijd toe op een concrete situatie en daarbij zijn de feiten veelal van door...