Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2019 nr. 1

Vertegenwoordiging in het huurrecht

mr. E.D. den Engelsman1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In het kader van de cyclus ‘huur en verbintenissenrecht’ behandel ik in dit artikel het onderwerp vertegenwoordiging. De vraag of een partij op de juiste wijze is vertegenwoordigd speelt binnen het huurrecht in diverse situaties. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten, verlengen of beëindigen van de huurovereenkomst. Ook kan het spelen bij andere afspraken, zoals bij een verbouwing, een betalingsregeling of bij een huurschuld. Zo kunnen er complicaties ontstaan als een beheerder of makelaar namens een van partijen afspraken maakt. Kan de huurder de afspraken die met een beheerder zijn gemaakt afdwingen bij de verhuurder? Was de makelaar bevoegd de huurder of de verhuurder te vertegenwoordigen? In dit artikel zal ik eerst in grote lijnen de regeling van vertegenwoordiging in het civiele recht weergeven. Vervolgens zal ik aan de hand van jurisprudentie enige complicaties bij vertegenwoordiging in het huurrecht behandelen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Algemeen deel vertegenwoordiging

1.1. Partij bij een rechtshandeling

1.2. Handeling voor zichzelf of namens partij

2. Vertegenwoordiging door een derde

2.1. Rechtsgevolgen onbevoegde vertegenwoordiging

3. Vertegenwoordiging in het huurrecht

3.1. Wie is partij bij de rechtshandeling?

3.2. Handelen namens zichzelf of namens partij

3.3. Vertegenwoordiging door een derde

3.4. Gevolgen onbevoegde vertegenwoordiging in het huurrecht

4. Conclusies

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. E.D. den Engelsman1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15400

Verder in 2019 nr.1

 Voorwoord

Graag begin ik dit eerste nummer van het nieuwe jaar met u het allerbeste te wensen: dat 2019 voor u en de uwen, zowel zakelijk als privé, een mooi jaar mag worden! Op huurrechtgebied is 20...

 De precontractuele fase in het huurrecht: aanbod en aanvaarding en afgebroken onderhandelingen

Dit artikel is het eerste in een cyclus van 18 artikelen over ‘huur en verbintenissenrecht’ die in 2019 en 2020 in dit tijdschrift gepubliceerd worden. De huurovereenkomst is als bijzondere over...

 Vertegenwoordiging in het huurrecht

In het kader van de cyclus ‘huur en verbintenissenrecht’ behandel ik in dit artikel het onderwerp vertegenwoordiging. De vraag of een partij op de juiste wijze is vertegenwoordigd speelt binnen ...

 Afwijkende bedingen zonder rechterlijke goedkeuring

Voor 290-bedrijfsruimte kan aan de kantonrechter goedkeuring worden gevraagd voor bepalingen in een huurovereenkomst die ten nadele van de huurder afwijken van de semi-dwingende bepalingen in de...

 Bewijslastverdeling in het huurrecht

De feiten in een civiele procedure zijn onmiskenbaar van groot belang. Het rechterlijk oordeel spitst zich altijd toe op een concrete situatie en daarbij zijn de feiten veelal van door...