Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte

2019 nr. 1

Inleiding

Voorwoord

Graag begin ik dit eerste nummer van het nieuwe jaar met u het allerbeste te wensen: dat 2019 voor u en de uwen, zowel zakelijk als privé, een mooi jaar mag worden! Op huurrechtgebied is 2018 (ook weer) een interessant jaar geweest. Er is vooral voor woonruimte de nodige nieuwe regelgeving gepubliceerd, bijvoorbeeld met betrekking tot de regulering van middenhuur en woningdelen. Voor bedrijfsruimte was qua regelgeving onder meer het wetsvoorstel voor herziening van de Warmtewet relevant en de internetconsultatie met betrekking tot het wetsvoorstel franchise. Er is bovendie... ...lees meer

Artikel

De precontractuele fase in het huurrecht: aanbod en aanvaarding en afgebroken...

mr. M.E. Voorrips1

Dit artikel is het eerste in een cyclus van 18 artikelen over ‘huur en verbintenissenrecht’ die in 2019 en 2020 in dit tijdschrift gepubliceerd worden. De huurovereenkomst is als bijzondere overeenkomst opgenomen in de vierde titel van Boek 7 van ons Burgerlijk Wetboek. Gelet op de gelaagde structuur van het BW zijn ook de bepalingen van Boek 3 en Boek 6 ten aanzien van het algemene vermogens- en verbintenissenrecht op de huurovereenkomst van toepassing.[2] Bij de invoering van het huidige huurrecht merkte de wetgever in de memorie van toelichting op, dat het bestaande huurrecht op dat m... abonneren of dit artikel kopen.

Vertegenwoordiging in het huurrecht

mr. E.D. den Engelsman1

In het kader van de cyclus ‘huur en verbintenissenrecht’ behandel ik in dit artikel het onderwerp vertegenwoordiging. De vraag of een partij op de juiste wijze is vertegenwoordigd speelt binnen het huurrecht in diverse situaties. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten, verlengen of beëindigen van de huurovereenkomst. Ook kan het spelen bij andere afspraken, zoals bij een verbouwing, een betalingsregeling of bij een huurschuld. Zo kunnen er complicaties ontstaan als een beheerder of makelaar namens een van partijen afspraken maakt. Kan de huurder de afspraken die met een beheerder zijn gemaakt... abonneren of dit artikel kopen.

Afwijkende bedingen zonder rechterlijke goedkeuring

mr. K.J.M. Corten en mr. H.M. Giezen 1

Voor 290-bedrijfsruimte kan aan de kantonrechter goedkeuring worden gevraagd voor bepalingen in een huurovereenkomst die ten nadele van de huurder afwijken van de semi-dwingende bepalingen in de wet.[2]Naar onze mening kunnen afwijkende bedingen ook worden toegepast met behulp van een alternatieve route: door middel van het zogeheten ‘bevestigenʼ van de afwijkende bedingen door de huurder (op verzoek van de verhuurder of op initiatief van de huurder) op grond van art. 3:55 BW. Rechtspraak op dit punt is echter schaars. In dit artikel worden allereerst kort het wettelijk regime met b... abonneren of dit artikel kopen.

Bewijslastverdeling in het huurrecht

mr. P.A. Fruytier en mr. N. Amiel1

De feiten in een civiele procedure zijn onmiskenbaar van groot belang. Het rechterlijk oordeel spitst zich altijd toe op een concrete situatie en daarbij zijn de feiten veelal van doorslaggevende betekenis. Paul Scholten vatte dat als volgt fraai samen:‘Juist in het concrete – veel meer dan in het algemene van het opstellen van een regel – handelt de mens in rechte. Reeds de beslissing over de feiten doet de eigen waarde van deze beslissing gevoelen.’[2]Voordat de rechter een beslissing kan nemen, moet hij dus al het relevante feitenm... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Hoge Raad , 9 november 2018 , ECLI:NL:HR:2018:2067 De Klerk q.q. c.s. / Hau...

N. van Tamelen

Met noot van N. van TamelenSamenvatting - NJ 2018/464 - Cassatie van Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem 14 maart 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:2116Faillissement , onderverhuur, aansprakelijkheid curator, schadevergoedingAls de curator van een failliete huurder tijdens de nog resterende duur van de huurovereenkomst na datum faillissement het gehuurde zonder toestemming van de verhuurder aan een derde in gebruik geeft, terwijl in de huurovereenkomst een onderverhuurverbod is opgenomen, dan levert dat een boedelschuld o... abonneren of dit artikel kopen.

Hof Amsterdam , 30 oktober 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:4031 Achmea pensioen- e...

E.D. Engelsman

Met noot van E.D. EngelsmanSamenvatting - Hoger beroep van Rechtbank Amsterdam 4 oktober 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:7889Afwijkende bedingen, aanpassing huurprijs aan markthuur, goedkeuring, verzoek benoeming deskundige, vergelijkbare maatschappelijke positie, ingangsdatum, beperkende werking redelijkheid en billijkheidDe rechter moet in deze zaak ex art. 7:291 BW oordelen over een verzoek tot goedkeuring van een ten nadele van de huurder van de wet afwijkend beding. Het afwijkende beding behelst een bepaling omtrent de vaststelling van een nieuwe ... abonneren of dit artikel kopen.

Hof Den Haag , 25 september 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2413 Winkelcentrum Ype...

A.W. Jongbloed

Met noot van A.W. JongbloedSamenvattingContractsovername, indeplaatsstelling, overdracht, uitlegEen sinds 2005 in winkelcentrum Ypenburg gevestigde slijterij wil een aansluitende huurovereenkomst sluiten en wenst concurrentie door een andere slijterij in winkelcentrum Ypenburg uit te sluiten. De verhuurder wil daarmee instemmen maar heeft ook te maken met twee supermarkten als huurders en wil/kan deze supermarkten niet belemmeren om in de thans bestaande vestigingen een verkooppunt in te richten waarvoor een drankvergunning nodig is. Daarmee rek... abonneren of dit artikel kopen.

Kantonrechter Leeuwarden, 10 juli 2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:2661 A / Gemeent...

E.H.M. Swaneveld

Met noot van E.H.M. SwaneveldSamenvatting - Prg. 2018/205Kwalificatie, exploitatieEiseres heeft van de gemeente Harlingen een parkeerterrein en parkeergarage in gebruik gekregen. Zij vordert een verklaring voor recht dat de huurovereenkomst in 1992 rechtmatig is afgesloten. Ook vordert zij een veroordeling van de gemeente om tot 1 april 2042 ongewijzigd uitvoering te blijven geven aan de huurovereenkomst. De gemeente werpt een exceptie van onbevoegdheid op en stelt dat geen sprake is van ... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

mr. C. Otte1

Boeken N. Amiel e.a. (red.), Handboek Huurrecht Bedrijfsruimte, Deventer: Den Hollander 2018. Red., Huurrecht en aanverwante regelgeving 2019, Nijmegen: Ars Aequi Juridische Uitgeverij 2018. Tijdschriften Vastgoedrecht in Praktijk, Den Haag: Sdu, verschijnt 6 keer per jaar. Artikelen in tijdschriften C.P.M. van de Wiel, ‘Een verhuurde bedrijfsruimte in gebrekkige staat: wie is aansprakelijk?’, JutD2018/0150, afl. 22. C.P.M. van de Wiel, M.E. Odink, ‘Het ... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentieoverzicht betreffende een selectie van voor de verhuur van bedrijfsruimte relevante uitspraken gepubliceerd – of aan de redactie ter hand gesteld – in de periode 1 oktober tot en met 30 november 2018. abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS