Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2019 nr. 1

Bewijslastverdeling in het huurrecht

mr. P.A. Fruytier en mr. N. Amiel1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De feiten in een civiele procedure zijn onmiskenbaar van groot belang. Het rechterlijk oordeel spitst zich altijd toe op een concrete situatie en daarbij zijn de feiten veelal van doorslaggevende betekenis. Paul Scholten vatte dat als volgt fraai samen:

‘Juist in het concrete – veel meer dan in het algemene van het opstellen van een regel – handelt de mens in rechte. Reeds de beslissing over de feiten doet de eigen waarde van deze beslissing gevoelen.’2

Voordat de rechter een beslissing kan nemen, moet hij dus al het relevante feitenmateriaal van partijen ontvangen.3 Hij verbindt vervolgens (idealiter) de feiten met het recht met een 'syllogistische redenering': het toepassen van de rechtsregel op de feiten om tot slot te concluderen of aan die feiten wel of niet een bepaald rechtsgevolg kan worden verbonden. Hiervoor is allereerst van belang of het bestaan van de feiten bewezen kan worden. Aan het Nederlands bewijsrecht lig...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Bewijslastverdeling: hoofdregel en uitzonderingen

2.1. Hoofdregel

2.2. Bevrijdend of betwistend verweer

2.3. Omkering van de bewijslast

2.4. Bewijsvermoedens en verlichting van bewijslast

2.5. Tussenconclusie bewijslastverdeling

3. Bewijs (inhoud) huurovereenkomst

3.1. Het toepasselijk huurregime

3.2. Ontruiming en invloed van koop breekt geen huur?

3.3. Bewijslastverdeling bij ontbindende en opschortende voorwaarden; anders bij totstandkomingsvoorbehoud?

4. Conclusie

Deel deze pagina:

1 beoordeling

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. P.A. Fruytier en mr. N. Amiel1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15402

Verder in 2019 nr.1

 Voorwoord

Graag begin ik dit eerste nummer van het nieuwe jaar met u het allerbeste te wensen: dat 2019 voor u en de uwen, zowel zakelijk als privé, een mooi jaar mag worden! Op huurrechtgebied is 20...

 De precontractuele fase in het huurrecht: aanbod en aanvaarding en afgebroken onderhandelingen

Dit artikel is het eerste in een cyclus van 18 artikelen over ‘huur en verbintenissenrecht’ die in 2019 en 2020 in dit tijdschrift gepubliceerd worden. De huurovereenkomst is als bijzondere over...

 Vertegenwoordiging in het huurrecht

In het kader van de cyclus ‘huur en verbintenissenrecht’ behandel ik in dit artikel het onderwerp vertegenwoordiging. De vraag of een partij op de juiste wijze is vertegenwoordigd speelt binnen ...

 Afwijkende bedingen zonder rechterlijke goedkeuring

Voor 290-bedrijfsruimte kan aan de kantonrechter goedkeuring worden gevraagd voor bepalingen in een huurovereenkomst die ten nadele van de huurder afwijken van de semi-dwingende bepalingen in de...

 Bewijslastverdeling in het huurrecht

De feiten in een civiele procedure zijn onmiskenbaar van groot belang. Het rechterlijk oordeel spitst zich altijd toe op een concrete situatie en daarbij zijn de feiten veelal van door...