Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2019 nr. 1

Afwijkende bedingen zonder rechterlijke goedkeuring

mr. K.J.M. Corten en mr. H.M. Giezen 1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Voor 290-bedrijfsruimte kan aan de kantonrechter goedkeuring worden gevraagd voor bepalingen in een huurovereenkomst die ten nadele van de huurder afwijken van de semi-dwingende bepalingen in de wet.[2]Naar onze mening kunnen afwijkende bedingen ook worden toegepast met behulp van een alternatieve route: door middel van het zogeheten ‘bevestigenʼ van de afwijkende bedingen door de huurder (op verzoek van de verhuurder of op initiatief van de huurder) op grond van art. 3:55 BW. Rechtspraak op dit punt is echter schaars. In dit artikel worden allereerst kort het wettelijk regime met betrekking tot afwijkende bedingen en de route naar de kantonrechter toegelicht. Vervolgens zullen de voor- en nadelen van de alternatieve route (de afstandsverklaring van het vernietigingsrecht door de huurder) worden behandeld. Afgewacht moet worden hoe rechters over dit alternatief zullen oordelen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Afwijkende bedingen ex art. 7:291 BW

2. Reguliere route: goedkeuring van de kantonrechter

3. Alternatieve route I: bevestiging na termijnstelling door verhuurder (art. 3:55 lid 2 BW)

4. Alternatieve route II: bevestiging op eigen initiatief van de huurder c.q. afstand door de huurder van het recht op vernietiging

4.1. Juridisch kader

4.2. Rechtspraak

4.3. Voordelen

4.4. Nadelen

5. Aandachtspunten

5.1. Moment waarop afspraken worden gemaakt en moment waarop afstand kan worden gedaan.

5.2. Inhoud en vorm afstandsverklaring

5.3. Inhoud huurovereenkomst

5.4. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. K.J.M. Corten en mr. H.M. Giezen 1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15401

Verder in 2019 nr.1

 Voorwoord

Graag begin ik dit eerste nummer van het nieuwe jaar met u het allerbeste te wensen: dat 2019 voor u en de uwen, zowel zakelijk als privé, een mooi jaar mag worden! Op huurrechtgebied is 20...

 De precontractuele fase in het huurrecht: aanbod en aanvaarding en afgebroken onderhandelingen

Dit artikel is het eerste in een cyclus van 18 artikelen over ‘huur en verbintenissenrecht’ die in 2019 en 2020 in dit tijdschrift gepubliceerd worden. De huurovereenkomst is als bijzondere over...

 Vertegenwoordiging in het huurrecht

In het kader van de cyclus ‘huur en verbintenissenrecht’ behandel ik in dit artikel het onderwerp vertegenwoordiging. De vraag of een partij op de juiste wijze is vertegenwoordigd speelt binnen ...

 Afwijkende bedingen zonder rechterlijke goedkeuring

Voor 290-bedrijfsruimte kan aan de kantonrechter goedkeuring worden gevraagd voor bepalingen in een huurovereenkomst die ten nadele van de huurder afwijken van de semi-dwingende bepalingen in de...

 Bewijslastverdeling in het huurrecht

De feiten in een civiele procedure zijn onmiskenbaar van groot belang. Het rechterlijk oordeel spitst zich altijd toe op een concrete situatie en daarbij zijn de feiten veelal van door...