Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2019 nr. 1

Hoge Raad , 9 november 2018 , ECLI:NL:HR:2018:2067 De Klerk q.q. c.s. / Hautvast (TvHB 2019/01)

N. van Tamelen

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met noot van N. van Tamelen

Samenvatting - NJ 2018/464 - Cassatie van Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem 14 maart 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:2116

Faillissement, onderverhuur, aansprakelijkheid curator, schadevergoeding

Als de curator van een failliete huurder tijdens de nog resterende duur van de huurovereenkomst na datum faillissement het gehuurde zonder toestemming van de verhuurder aan een derde in gebruik geeft, terwijl in de huurovereenkomst een onderverhuurverbod is opgenomen, dan levert dat een boedelschuld op. Er is dan sprake van een ‘actieve’ schending van een contractuele verplichting tot dulden of nalaten. Ook is de curator (in beginsel) persoonlijk aansprakelijk voor de schade die de verhuurder lijdt. De hoogte van de schade kan worden bepaald op de hoogte van de inkomsten die de verhuurder door de verboden redelijkerwijs is misgelopen.

Hoge Raad

1. Mr. K.E.H. de Klerk q.q.

i...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Samenvatting - NJ 2018/464 - Cassatie van Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem 14 maart 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:2116

Faillissement, onderverhuur, aansprakelijkheid curator, schadevergoeding

Hoge Raad

4 Beslissing

Commentaar

Deel deze pagina:

2 beoordelingen

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
N. van Tamelen
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2018:2067
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15403

Verder in 2019 nr.1

 Voorwoord

Graag begin ik dit eerste nummer van het nieuwe jaar met u het allerbeste te wensen: dat 2019 voor u en de uwen, zowel zakelijk als privé, een mooi jaar mag worden! Op huurrechtgebied is 20...

 De precontractuele fase in het huurrecht: aanbod en aanvaarding en afgebroken onderhandelingen

Dit artikel is het eerste in een cyclus van 18 artikelen over ‘huur en verbintenissenrecht’ die in 2019 en 2020 in dit tijdschrift gepubliceerd worden. De huurovereenkomst is als bijzondere over...

 Vertegenwoordiging in het huurrecht

In het kader van de cyclus ‘huur en verbintenissenrecht’ behandel ik in dit artikel het onderwerp vertegenwoordiging. De vraag of een partij op de juiste wijze is vertegenwoordigd speelt binnen ...

 Afwijkende bedingen zonder rechterlijke goedkeuring

Voor 290-bedrijfsruimte kan aan de kantonrechter goedkeuring worden gevraagd voor bepalingen in een huurovereenkomst die ten nadele van de huurder afwijken van de semi-dwingende bepalingen in de...

 Bewijslastverdeling in het huurrecht

De feiten in een civiele procedure zijn onmiskenbaar van groot belang. Het rechterlijk oordeel spitst zich altijd toe op een concrete situatie en daarbij zijn de feiten veelal van door...