Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2019 nr. 1

Hof Amsterdam , 30 oktober 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:4031 Achmea pensioen- en levensverzekeringen N.V. / Score Retail Nederland B.V. (TvHB 2019/02)

E.D. Engelsman

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met noot van E.D. Engelsman

Samenvatting - Hoger beroep van Rechtbank Amsterdam 4 oktober 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:7889

Afwijkende bedingen, aanpassing huurprijs aan markthuur, goedkeuring, verzoek benoeming deskundige, vergelijkbare maatschappelijke positie, ingangsdatum, beperkende werking redelijkheid en billijkheid

De rechter moet in deze zaak ex art. 7:291 BW oordelen over een verzoek tot goedkeuring van een ten nadele van de huurder van de wet afwijkend beding. Het afwijkende beding behelst een bepaling omtrent de vaststelling van een nieuwe huurprijs op basis van de markthuur. De rechter overweegt dat de maatschappelijke positie van de huurder in vergelijking met die van de verhuurder zodanig is dat de huurder de bescherming van afdeling 6 (van titel 4 van Boek 7 BW) in redelijkheid niet behoeft en keurt het afwijkende beding goed, maar bepaalt – op basis van de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid – dat de verhuurde...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Samenvatting - Hoger beroep van Rechtbank Amsterdam 4 oktober 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:7889

Afwijkende bedingen, aanpassing huurprijs aan markthuur, goedkeuring, verzoek benoeming deskundige, vergelijkbare maatschappelijke positie, ingangsdatum, beperkende werking redelijkheid en billijkheid

Gerechtshof

3 Beoordeling

4 Beslissing

Commentaar

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
E.D. Engelsman
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHAMS:2018:4031
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15404

Verder in 2019 nr.1

 Voorwoord

Graag begin ik dit eerste nummer van het nieuwe jaar met u het allerbeste te wensen: dat 2019 voor u en de uwen, zowel zakelijk als privé, een mooi jaar mag worden! Op huurrechtgebied is 20...

 De precontractuele fase in het huurrecht: aanbod en aanvaarding en afgebroken onderhandelingen

Dit artikel is het eerste in een cyclus van 18 artikelen over ‘huur en verbintenissenrecht’ die in 2019 en 2020 in dit tijdschrift gepubliceerd worden. De huurovereenkomst is als bijzondere over...

 Vertegenwoordiging in het huurrecht

In het kader van de cyclus ‘huur en verbintenissenrecht’ behandel ik in dit artikel het onderwerp vertegenwoordiging. De vraag of een partij op de juiste wijze is vertegenwoordigd speelt binnen ...

 Afwijkende bedingen zonder rechterlijke goedkeuring

Voor 290-bedrijfsruimte kan aan de kantonrechter goedkeuring worden gevraagd voor bepalingen in een huurovereenkomst die ten nadele van de huurder afwijken van de semi-dwingende bepalingen in de...

 Bewijslastverdeling in het huurrecht

De feiten in een civiele procedure zijn onmiskenbaar van groot belang. Het rechterlijk oordeel spitst zich altijd toe op een concrete situatie en daarbij zijn de feiten veelal van door...