Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2019 nr. 1

Hof Den Haag , 25 september 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2413 Winkelcentrum Ypenburg / Slijter (TvHB 2019/03)

A.W. Jongbloed

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met noot van A.W. Jongbloed

Samenvatting

Contractsovername, indeplaatsstelling, overdracht, uitleg

Een sinds 2005 in winkelcentrum Ypenburg gevestigde slijterij wil een aansluitende huurovereenkomst sluiten en wenst concurrentie door een andere slijterij in winkelcentrum Ypenburg uit te sluiten. De verhuurder wil daarmee instemmen maar heeft ook te maken met twee supermarkten als huurders en wil/kan deze supermarkten niet belemmeren om in de thans bestaande vestigingen een verkooppunt in te richten waarvoor een drankvergunning nodig is. Daarmee rekening houdend, wordt een exclusiviteitsbepaling opgenomen in de nieuwe huurovereenkomst met de slijterij. Na enige tijd wordt een 'overeenkomst overdracht huurcontract' ondertekend waarbij een van de supermarkten alle aanspraken, rechten en verplichtingen uit de huurovereenkomst met de verhuurder overdraagt aan een andere supermarkt (Hoogvliet). Er volgen twee procedures: één tussen Winkelcentrum ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Samenvatting

Contractsovername, indeplaatsstelling, overdracht, uitleg

Gerechtshof

Beoordeling van het hoger beroep

Exclusiviteit slijterij

Beslissing

Commentaar

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
A.W. Jongbloed
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHDHA:2018:2413
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15405

Verder in 2019 nr.1

 Voorwoord

Graag begin ik dit eerste nummer van het nieuwe jaar met u het allerbeste te wensen: dat 2019 voor u en de uwen, zowel zakelijk als privé, een mooi jaar mag worden! Op huurrechtgebied is 20...

 De precontractuele fase in het huurrecht: aanbod en aanvaarding en afgebroken onderhandelingen

Dit artikel is het eerste in een cyclus van 18 artikelen over ‘huur en verbintenissenrecht’ die in 2019 en 2020 in dit tijdschrift gepubliceerd worden. De huurovereenkomst is als bijzondere over...

 Vertegenwoordiging in het huurrecht

In het kader van de cyclus ‘huur en verbintenissenrecht’ behandel ik in dit artikel het onderwerp vertegenwoordiging. De vraag of een partij op de juiste wijze is vertegenwoordigd speelt binnen ...

 Afwijkende bedingen zonder rechterlijke goedkeuring

Voor 290-bedrijfsruimte kan aan de kantonrechter goedkeuring worden gevraagd voor bepalingen in een huurovereenkomst die ten nadele van de huurder afwijken van de semi-dwingende bepalingen in de...

 Bewijslastverdeling in het huurrecht

De feiten in een civiele procedure zijn onmiskenbaar van groot belang. Het rechterlijk oordeel spitst zich altijd toe op een concrete situatie en daarbij zijn de feiten veelal van door...