Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2019 nr. 1

Actualiteiten

mr. C. Otte1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Boeken

N. Amiel e.a. (red.), Handboek Huurrecht Bedrijfsruimte, Deventer: Den Hollander 2018.

Red., Huurrecht en aanverwante regelgeving 2019, Nijmegen: Ars Aequi Juridische Uitgeverij 2018.

Tijdschriften

Vastgoedrecht in Praktijk, Den Haag: Sdu, verschijnt 6 keer per jaar.

Artikelen in tijdschriften

C.P.M. van de Wiel,Een verhuurde bedrijfsruimte in gebrekkige staat: wie is aansprakelijk?’, JutD2018/0150, afl. 22.

C.P.M. van de Wiel, M.E. Odink, ‘Het voorkomen van de ongewenste gevolgen van natrekking’, Bb 2018/85, afl. 25, p. 310-312.

J.R.L. Kickken, ‘De toepasselijkheid van de EED-richtlijn voor verhuurders’, HIP 2018/152, afl. 8, p. 19-22.

K.L. Maes, ‘Prejudiciële vragen én antwoorden over de reikwijdte van art. 6:265 BW (ontbinding)&...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Boeken

Tijdschriften

Artikelen in tijdschriften

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
mr. C. Otte1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15408

Verder in 2019 nr.1

 Voorwoord

Graag begin ik dit eerste nummer van het nieuwe jaar met u het allerbeste te wensen: dat 2019 voor u en de uwen, zowel zakelijk als privé, een mooi jaar mag worden! Op huurrechtgebied is 20...

 De precontractuele fase in het huurrecht: aanbod en aanvaarding en afgebroken onderhandelingen

Dit artikel is het eerste in een cyclus van 18 artikelen over ‘huur en verbintenissenrecht’ die in 2019 en 2020 in dit tijdschrift gepubliceerd worden. De huurovereenkomst is als bijzondere over...

 Vertegenwoordiging in het huurrecht

In het kader van de cyclus ‘huur en verbintenissenrecht’ behandel ik in dit artikel het onderwerp vertegenwoordiging. De vraag of een partij op de juiste wijze is vertegenwoordigd speelt binnen ...

 Afwijkende bedingen zonder rechterlijke goedkeuring

Voor 290-bedrijfsruimte kan aan de kantonrechter goedkeuring worden gevraagd voor bepalingen in een huurovereenkomst die ten nadele van de huurder afwijken van de semi-dwingende bepalingen in de...

 Bewijslastverdeling in het huurrecht

De feiten in een civiele procedure zijn onmiskenbaar van groot belang. Het rechterlijk oordeel spitst zich altijd toe op een concrete situatie en daarbij zijn de feiten veelal van door...