Tijdschrift voor Financieel Recht 2019 nr. 4

Concept implementatiewet AMLD V: eerste crypto-regulering in aantocht

mr. J. Baukema1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Al sinds de opkomst van virtuele valuta in de eerste helft van dit decennium klinkt de roep om regulering van cryptomarkten. Implementatie van de vijfde anti-witwasrichtlijn leidt ertoe dat in Nederland voor het eerst crypto-specifieke wetgeving wordt ingevoerd. Als gevolg hiervan komen bepaalde cryptodienstverleners onder de reikwijdte van de Nederlandse anti-witwasregels te vallen. In deze bijdrage bespreekt de auteur het concept wetsvoorstel voor implementatie van de anti-witwasregelgeving op het gebied van virtuele valuta. Ook wordt ingegaan op de uitkomsten van de publieke consultatie van het concept wetsvoorstel, die onlangs is afgerond.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Aanleiding

2.1. AMLD V

2.2. Onderzoek en advies toezichthouders

3. Inhoud Concept Implementatiewet

3.1. Relevante begrippen

3.2. Vergunningenstelsel en toezicht

3.3. Cliëntenonderzoek en transactiemonitoring

4. Consultatie Concept Implementatiewet

5. Besluit

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J. Baukema1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/15457

Verder in 2019 nr.4

 Het openbaar pandrecht bij financiering van verduurzamingsprojecten

Het komt steeds vaker voor dat Nederlandse financiële instellingen wordt gevraagd financiering te verstrekken voor bijvoorbeeld verduurzamingsprojecten of andere – vaak innovatieve - str...

 Art. 10a Vrijstellingsregeling Wft: de ‘Dutch Overseas Persons Exemption’

Het is in beginsel verboden om zonder vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM) beleggingsdiensten te verlenen of beleggingsactiviteiten te verrichten in Nederland.[2] Op 2...

 Het ESFS Package: Naar een versterking van de rol van de Europese Toezichthoudende Autoriteiten (ESA’s)

Op 1 januari 2011 is het Europees Systeem van Financieel Toezicht van start gegaan. De drie Level 3 Lamfalussy comités (CESR, CEBS en CEIOPS) die begin jaren 2000 waren ingesteld zijn daarbij o...

 Concept implementatiewet AMLD V: eerste crypto-regulering in aantocht

Al sinds de opkomst van virtuele valuta in de eerste helft van dit decennium klinkt de roep om regulering van cryptomarkten. Implementatie van de vijfde anti-witwasrichtlijn leidt ertoe dat in N...

 Rondom het nieuws - Securitisation of the third kind

Inmiddels is, schattenderwijs (ik ben de bladzijden niet gaan tellen), zo’n negentig procent van de toezichtregels voor de financiële markten en de op die markten actieve ondernemingen ...