Tijdschrift voor Financieel Recht 2019 nr. 4

Rondom het nieuws - Securitisation of the third kind

prof. dr. E.P.M. Joosen

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Inmiddels is, schattenderwijs (ik ben de bladzijden niet gaan tellen), zo’n negentig procent van de toezichtregels voor de financiële markten en de op die markten actieve ondernemingen van Europese herkomst. De praktijk heeft moeite om te wennen aan de nieuwe Europese wetgeving, de stortvloed aan regels, veelvuldige aanpassingen en de door de Europese wetgever gekozen methoden voor inrichting en inwerkingtreding van de wetgeving.

De recente inwerkingtreding van Verordening (EU) 2017/2402 (Securitisatieverordening)1 op 1 januari 2019 heeft in de praktijk alweer geleid tot veel discussie over de reikwijdte van het begrip ‘securitisatie’. In deze bijdrage zal ik toelichten waarom in de praktijk ten onrechte veelal een te ruime interpretatie van deze term wordt gehanteerd, met onnodige compliancelasten voor de betrokken ondernemingen vandien.

2. Achtergrond van de Securitisatieverordening

Over de achtergrond van de Securitisatieverordening...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Achtergrond van de Securitisatieverordening

3. Wat is een securitisatie?

4. Er is geen derde variant van securitisaties

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. dr. E.P.M. Joosen
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/15459

Verder in 2019 nr.4

 Het openbaar pandrecht bij financiering van verduurzamingsprojecten

Het komt steeds vaker voor dat Nederlandse financiële instellingen wordt gevraagd financiering te verstrekken voor bijvoorbeeld verduurzamingsprojecten of andere – vaak innovatieve - str...

 Art. 10a Vrijstellingsregeling Wft: de ‘Dutch Overseas Persons Exemption’

Het is in beginsel verboden om zonder vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM) beleggingsdiensten te verlenen of beleggingsactiviteiten te verrichten in Nederland.[2] Op 2...

 Het ESFS Package: Naar een versterking van de rol van de Europese Toezichthoudende Autoriteiten (ESA’s)

Op 1 januari 2011 is het Europees Systeem van Financieel Toezicht van start gegaan. De drie Level 3 Lamfalussy comités (CESR, CEBS en CEIOPS) die begin jaren 2000 waren ingesteld zijn daarbij o...

 Concept implementatiewet AMLD V: eerste crypto-regulering in aantocht

Al sinds de opkomst van virtuele valuta in de eerste helft van dit decennium klinkt de roep om regulering van cryptomarkten. Implementatie van de vijfde anti-witwasrichtlijn leidt ertoe dat in N...

 Rondom het nieuws - Securitisation of the third kind

Inmiddels is, schattenderwijs (ik ben de bladzijden niet gaan tellen), zo’n negentig procent van de toezichtregels voor de financiële markten en de op die markten actieve ondernemingen ...