Tijdschrift voor Financieel Recht

2019 nr. 4

Inleiding

Het openbaar pandrecht bij financiering van verduurzamingsprojecten

mr. G. Kastelein

Het komt steeds vaker voor dat Nederlandse financiële instellingen wordt gevraagd financiering te verstrekken voor bijvoorbeeld verduurzamingsprojecten of andere – vaak innovatieve - structuren ter stimulering van het een of ander, waarbij een gemeente, provincie of de Staat der Nederlanden (hierna: de overheid) is betrokken. Voor financiers is vaak een voorwaarde om in te stappen, dat zij dan verhaal hebben op de overheid voor de terugbetaling van hun financiering. Daarbij speelt dat een bank of verzekeraar in beginsel geen regulatoir kapitaal hoeft aan te houden voor krediet... ...lees meer

Artikel

Art. 10a Vrijstellingsregeling Wft: de ‘Dutch Overseas Persons Exemption’

mr. L.J.J. van den Ende1

Het is in beginsel verboden om zonder vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM) beleggingsdiensten te verlenen of beleggingsactiviteiten te verrichten in Nederland.[2] Op 21 september 2017 schreef toenmalig Minister Dijsselbloem in een brief aan de Kamer dat in samenspraak met de AFM een vrijstelling van dit verbod zou worden uitgewerkt.[3] Deze vrijstelling zou volgens de Minister nauw aansluiten bij de vrijstellingen die in andere landen bestonden voor handelaren voor eigen rekening (HER) met zetel in een derde land. In het Verenigd Koninkrijk had abonneren of dit artikel kopen.

Het ESFS Package: Naar een versterking van de rol van de Europese Toezichthou...

mr. drs. S.M.C. Nuijten en prof. dr. E.P.M. Joosen1

Op 1 januari 2011 is het Europees Systeem van Financieel Toezicht van start gegaan. De drie Level 3 Lamfalussy comités (CESR, CEBS en CEIOPS) die begin jaren 2000 waren ingesteld zijn daarbij omgevormd naar de drie autoriteiten EBA, ESMA en EIOPA (hierna: ESA’s). Deze autoriteiten geven adviezen aan de Europese wetgever over de inrichting van microprudentiële wet- en regelgeving voor de financiële markten en zij bereiden ‘binding technical standards’ voor (de ‘regulation-rol’). De ESA’s zijn daarnaast belast met het bewaken van de uniformiteit van het op financiële ondernemingen en fina... abonneren of dit artikel kopen.

Concept implementatiewet AMLD V: eerste crypto-regulering in aantocht

mr. J. Baukema1

Al sinds de opkomst van virtuele valuta in de eerste helft van dit decennium klinkt de roep om regulering van cryptomarkten. Implementatie van de vijfde anti-witwasrichtlijn leidt ertoe dat in Nederland voor het eerst crypto-specifieke wetgeving wordt ingevoerd. Als gevolg hiervan komen bepaalde cryptodienstverleners onder de reikwijdte van de Nederlandse anti-witwasregels te vallen. In deze bijdrage bespreekt de auteur het concept wetsvoorstel voor implementatie van de anti-witwasregelgeving op het gebied van virtuele valuta. Ook wordt ingegaan op de uitkomsten van de publieke consultat... abonneren of dit artikel kopen.

Rondom het nieuws - Securitisation of the third kind

prof. dr. E.P.M. Joosen

Inmiddels is, schattenderwijs (ik ben de bladzijden niet gaan tellen), zo’n negentig procent van de toezichtregels voor de financiële markten en de op die markten actieve ondernemingen van Europese herkomst. De praktijk heeft moeite om te wennen aan de nieuwe Europese wetgeving, de stortvloed aan regels, veelvuldige aanpassingen en de door de Europese wetgever gekozen methoden voor inrichting en inwerkingtreding van de wetgeving. De recente inwerkingtreding van Verordening (EU) 2017/2402 (Securitisatieverordening)[1] op 1 januari 2019 heeft in de praktijk alw... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Nieuws

mr. P.V.B.M. Deza de Massiac, mr. A.A. Pasaribu, mr. P.W. Post, mr. M.C.J. Reuling, mr. T.A. Waterbolk

Wet- en regelgeving nationaalMinisterie van FinanciënConsultatie Wijzigingsbesluit financiële markten 2019Op 25 februari 2019 is het Wijzigingsbesluit financiële markten 2019 ter consultatie aangeboden. Het Wijzigingsbesluit wijzigt het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen, het Besluit toezicht accountantsorganisaties, het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 en enkele andere besluiten op het gebied van de financiële markten. Het Wijzigingsbesluit voorziet in voorschriften voor banken en betaaldienstverleners tijdens het productieproces op grond van het Bes... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

mr. E.M.T. Huijzer, mr. E.L Rowel, mr. R.B. Akkerhuis, mr. L.A. van Amsterdam, mr. M. Veenhuizen, mr. E. Kempenaar, mr. M.H.C. Thomassen en mr. N. Dekker1

Gerechtshoven Gerechtshof Den Haag19 februari 2019 ECLI:NL:GHDHA:2019:216appellant /Dexia Nederland B.V. (‘Dexia’)Inzake: aandelenlease, orderremisier, eigen schuld – MT[1]Appellant heeft met Bank Labouchere N.V., een rechtsvoorgangster van Dexia (hierna eveneens aangeduid als Dexia) een aandelenleaseovereenkomst gesloten, welke overeenkomst is gesloten door tussenkomst van de tussenpersoon PMA Consultancy B.V. (hierna: PMA). De door Dexia opgestelde eindafrekening had een negatief resultaat van EUR 10.157,64. Partijen hebben diverse b... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS