Tijdschrift voor Financieel Recht 2019 nr. 4

Nieuws

mr. P.V.B.M. Deza de Massiac, mr. A.A. Pasaribu, mr. P.W. Post, mr. M.C.J. Reuling, mr. T.A. Waterbolk

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Wet- en regelgeving nationaal

Ministerie van Financiën

Consultatie Wijzigingsbesluit financiële markten 2019

Op 25 februari 2019 is het Wijzigingsbesluit financiële markten 2019 ter consultatie aangeboden. Het Wijzigingsbesluit wijzigt het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen, het Besluit toezicht accountantsorganisaties, het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 en enkele andere besluiten op het gebied van de financiële markten. Het Wijzigingsbesluit voorziet in voorschriften voor banken en betaaldienstverleners tijdens het productieproces op grond van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen en in een uitzondering voor kleine niet-geldelijke provisies van beleggingsondernemingen. Daarnaast wordt in het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen het instemmingsrecht van de Minister van Financiën met betrekking tot benoeming van de leden van geschillenbeslechtingsorganen beperkt tot voorzitters van deze orga...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Wet- en regelgeving nationaal

Ministerie van Financiën

Consultatie Wijzigingsbesluit financiële markten 2019

Publicatie wetten, besluiten en regelingen in het Staatsblad / de Staatscourant:

Overig nationaal

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

AFM en DNB volgen ESMA-statement over EMIR Refit-implementatievraagstukken

Ministerie van Financiën

Kamerbrief onderhandelaarsakkoord PEPP-verordening

Beantwoording vragen bancaire investeringen in fossiele energie

Beantwoording vragen banken hebben financiering van fossiele energie niet hebben teruggebracht

Kamerbrief stand van zaken niet-presterende leningen

Beantwoording Kamervragen over verslag Eurogroep en Ecofinraad van 3 en 4 december 2018

Beantwoording Kamervragen over akkoord betreffende het Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP)

Kamerbrief evaluatie Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

Kamerbrief kabinetsreactie initiatiefwetsvoorstel met betrekking tot beloningsmaatregelen in de financiële sector

Beantwoording Kamervragen over licenties voor betaaldiensten

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Kamerbrief Overzicht AMvB's in voorbereiding in verband met Brexit

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Kamerbrief Advies van het Bureau ICT-Toetsing over het Verwijzingsportaal Bankgegevens

Ministerie van Economische Zaken

Beantwoording Kamervragen bericht Four Trends that Blockchain Will Dominate in Emerging Tech in 2019

Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)

NVB reactie op ESMA consultatie over integratie van duurzaamheidsrisico's en –factoren in MiFID II-regels

Pensioenfederatie

Overzicht verantwoord beleggen gepubliceerd

De Nederlandse Bank

PSD2-vergunningenloket geopend

DNB en Autoriteit Persoonsgegevens bezegelen samenwerking in toezicht op PSD2

DNBulletin

Nieuwsbrief Trustkantoren februari 2019

Nieuwsbrief Verzekeren februari 2019

Nieuwsbrief Pensioenen februari 2019

Nieuwsbrief Betaalinstellingen februari 2019

Nieuwsbrief Banken februari 2019

European developments

European Commission

European Commission adopts Delegated Regulation concerning conflicts of interest in European Venture Capital Funds

Request from the Commission to collect evidence regarding pressure on corporations from the financial sector

European Commission requests EIOPA for technical advice on review of Directive

European Commission adopts new list of third countries with weak anti-money laundering and terrorist financing regimes

European Parliament

EU cross-border payments outside Eurozone: MEPs scrap excessive fees

Council of the European Union (Council)

Council Decision to incorporate CRD4

Agreement reached on measures to improve the EU's investment fund market

Agreement reached on measures to improve EMIR

Council endorses full package of risk reduction measures

Parliament and Council reach agreement on proportional and risk based oversight for investment firms

Other European Developments

EIOPA

EIOPA publishes updated work programme for 2019

EIOPA has set out a framework for identifying conduct risks

ESMA

Revised Guidelines on supervisory reporting for credit rating agencies

ESMA sets out 2019 priorities for supervisory convergence

ESMA publishes supervisory briefing on the supervision of non-EU branches of EU firms

ESMA publishes its Risk Assessment Work Programme

ESMA renews binary options prohibition for a further three months from 2 April 2019

ESMA publishes 2019 supervision work programme

ESMA announces conditional recognition of UK CSDs

ECB

ECB stress test 2019: a sensitivity analysis of liquidity risk

EU financial services organisations launch FinDatEx platform to improve data exchange

EBA

EBA publishes Handbook on valuation for purposes of resolution

EBA publishes an Opinion pertaining to deposit protection issues stemming from the withdrawal of the UK from the EU

International developments

Single Resolution Board

SRB publishes Framework for Valuation

IOSCO

IOSCO publishes final report on Commodity Storage and Delivery Infrastructures

IAIS

IAIS publishes application paper on proactive supervision of corporate governance

Financial Stability Board

FSB publishes Report on Non-Bank Financial Intermediation 2018

FSB report on FinTech and market structure in financial services

INTERNATIONAAL

European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)

Updated work programme for 2019

Q&A’s

Agreement on a Pan-European Personal Pension Product

No-deal Brexit

Framework for identifying conduct risks

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
mr. P.V.B.M. Deza de Massiac, mr. A.A. Pasaribu, mr. P.W. Post, mr. M.C.J. Reuling, mr. T.A. Waterbolk
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/15458

Verder in 2019 nr.4

 Het openbaar pandrecht bij financiering van verduurzamingsprojecten

Het komt steeds vaker voor dat Nederlandse financiële instellingen wordt gevraagd financiering te verstrekken voor bijvoorbeeld verduurzamingsprojecten of andere – vaak innovatieve - str...

 Art. 10a Vrijstellingsregeling Wft: de ‘Dutch Overseas Persons Exemption’

Het is in beginsel verboden om zonder vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM) beleggingsdiensten te verlenen of beleggingsactiviteiten te verrichten in Nederland.[2] Op 2...

 Het ESFS Package: Naar een versterking van de rol van de Europese Toezichthoudende Autoriteiten (ESA’s)

Op 1 januari 2011 is het Europees Systeem van Financieel Toezicht van start gegaan. De drie Level 3 Lamfalussy comités (CESR, CEBS en CEIOPS) die begin jaren 2000 waren ingesteld zijn daarbij o...

 Concept implementatiewet AMLD V: eerste crypto-regulering in aantocht

Al sinds de opkomst van virtuele valuta in de eerste helft van dit decennium klinkt de roep om regulering van cryptomarkten. Implementatie van de vijfde anti-witwasrichtlijn leidt ertoe dat in N...

 Rondom het nieuws - Securitisation of the third kind

Inmiddels is, schattenderwijs (ik ben de bladzijden niet gaan tellen), zo’n negentig procent van de toezichtregels voor de financiële markten en de op die markten actieve ondernemingen ...