Tijdschrift voor Financieel Recht 2019 nr. 4

Jurisprudentie

mr. E.M.T. Huijzer, mr. E.L Rowel, mr. R.B. Akkerhuis, mr. L.A. van Amsterdam, mr. M. Veenhuizen, mr. E. Kempenaar, mr. M.H.C. Thomassen en mr. N. Dekker1

Gerechtshoven

Gerechtshof Den Haag

19 februari 2019

ECLI:NL:GHDHA:2019:216

appellant/Dexia Nederland B.V. (‘Dexia’)

Inzake: aandelenlease, orderremisier, eigen schuld – MT1

Appellant heeft met Bank Labouchere N.V., een rechtsvoorgangster van Dexia (hierna eveneens aangeduid als Dexia) een aandelenleaseovereenkomst gesloten, welke overeenkomst is gesloten door tussenkomst van de tussenpersoon PMA Consultancy B.V. (hierna: PMA). De door Dexia opgestelde eindafrekening had een negatief resultaat van EUR 10.157,64. Partijen hebben diverse betalingen over en weer verricht in het kader van de eindafrekening. Appellant heeft Dexia uiteindelijk medegedeeld dat zij meent recht te hebben op volledige schadevergoeding. Dexia vordert in deze procedure een verklaring voor recht dat zij ten aanzien van de tussen haar en appellant geldende leaseovereenkomst aan al haar verplichtingen heeft voldaan. De kantonrechter heeft de gevraagde verklarin...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Gerechtshoven

Gerechtshof Den Haag

19 februari 2019

ECLI:NL:GHDHA:2019:216

appellant/Dexia Nederland B.V. (‘Dexia’)

Inzake: aandelenlease, orderremisier, eigen schuld – MT[1]

Gerechtshof Amsterdam

nevenzittingsplaats Arnhem

26 februari 2019

ECLI:NL:GHARL:2019:1764

Vereniging Consument en Geldzaken / Groeivermogen N.V.

Inzake: effectenlease, beleggings-technische gebreken, misleidende reclame, zorgplicht, Richtlijn oneerlijke bedingen - LvA

Rechtbank Midden-Nederland

6 Februari 2019

ECLI:NL:RBMNE:2019:307

(VERENIGING WOEKERPOLIS.NL e.a. / ASR LEVENSVERZEKERING N.V. (‘ASR’ ))

Inzake: informatieplicht van een verzekeraar – EK

Rechtbank Amsterdam

30 januari 2019

ECLI:NL:RBAMS:2019:274

(Witlof Withlove C.V. e.a. / Deutsche Bank A.G.)

Inzake: informeren van klant over negatieve waarde renteswap bij beëindiging kredietovereenkomst – RA

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteurs
mr. E.M.T. Huijzer, mr. E.L Rowel, mr. R.B. Akkerhuis, mr. L.A. van Amsterdam, mr. M. Veenhuizen, mr. E. Kempenaar, mr. M.H.C. Thomassen en mr. N. Dekker1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/15460

Verder in 2019 nr.4

 Het openbaar pandrecht bij financiering van verduurzamingsprojecten

Het komt steeds vaker voor dat Nederlandse financiële instellingen wordt gevraagd financiering te verstrekken voor bijvoorbeeld verduurzamingsprojecten of andere – vaak innovatieve - str...

 Art. 10a Vrijstellingsregeling Wft: de ‘Dutch Overseas Persons Exemption’

Het is in beginsel verboden om zonder vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM) beleggingsdiensten te verlenen of beleggingsactiviteiten te verrichten in Nederland.[2] Op 2...

 Het ESFS Package: Naar een versterking van de rol van de Europese Toezichthoudende Autoriteiten (ESA’s)

Op 1 januari 2011 is het Europees Systeem van Financieel Toezicht van start gegaan. De drie Level 3 Lamfalussy comités (CESR, CEBS en CEIOPS) die begin jaren 2000 waren ingesteld zijn daarbij o...

 Concept implementatiewet AMLD V: eerste crypto-regulering in aantocht

Al sinds de opkomst van virtuele valuta in de eerste helft van dit decennium klinkt de roep om regulering van cryptomarkten. Implementatie van de vijfde anti-witwasrichtlijn leidt ertoe dat in N...

 Rondom het nieuws - Securitisation of the third kind

Inmiddels is, schattenderwijs (ik ben de bladzijden niet gaan tellen), zo’n negentig procent van de toezichtregels voor de financiële markten en de op die markten actieve ondernemingen ...