Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2019 nr. 2

Voorwaardelijke (huur)overeenkomsten

mr. A. van der Hilst1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Dit artikel is de vierde in een cyclus van achttien artikelen over ‘huur en verbintenissenrecht’ die in 2019 en 2020 in dit tijdschrift gepubliceerd worden. De huurovereenkomst is als bijzondere overeenkomst opgenomen in de vierde titel van Boek 7 van ons Burgerlijk Wetboek. Gelet op de gelaagde structuur van het BW zijn ook de bepalingen van Boek 3 en Boek 6 ten aanzien van het algemene vermogens- en verbintenissenrecht op de huurovereenkomst van toepassing.2 Bij de invoering van het huidige huurrecht merkte de wetgever in de memorie van toelichting op dat het bestaande huurrecht op dat moment nog onvoldoende rekening hield met die gelaagdheid.3 De aansluiting van het huurrecht bij het algemeen deel van het verbintenissenrecht was een van de redenen voor de grondige heroverweging van het huurrecht. In deze cyclus wordt de relatie tussen de belangrijkste algemene verbintenisrechtelijke figuren en het huurrecht bedrijfsruimte nader onderzocht.

Deze bijdrage...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Voorwaardelijke overeenkomsten algemeen

1.1. Verschillende soorten voorwaarden

1.2. Het (niet) in vervulling gaan van voorwaarden

1.3. Stelplicht en bewijslast opschortende/ontbindende voorwaarde

2. Voorwaardelijke huurovereenkomsten

2.1. De (on)mogelijkheid voor het aangaan van voorwaardelijke huurovereenkomsten

2.2. Overdracht van het gehuurde

3. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. A. van der Hilst1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15482

Verder in 2019 nr.2

 Voorwoord

De kranten staan vol over de illegale onderverhuur van sociale huurwoningen. Het blijkt voor verhuurders lastig om woonfraude op te sporen omdat overheidsinstanties als de Belastingdienst en de Soc...

 De AVG en verhuur van bedrijfsruimte

Wie bij verhuur denkt aan privacy, denkt doorgaans aan het gebruik van persoonsgegevens van huurders van woonruimte. Verhuurders van woonruimte gebruiken bijvoorbeeld persoonsgegevens v...

 Algemene voorwaarden en het huurrecht

In de cyclus over het huurrecht en aanpalende rechtsgebieden ga ik in deze bijdrage in op het leerstuk van de algemene voorwaarden (art. 6:231 tot en met 6:247 BW) en het huurrecht. Een...

 Voorwaardelijke (huur)overeenkomsten

Dit artikel is de vierde in een cyclus van achttien artikelen over ‘huur en verbintenissenrecht’ die in 2019 en 2020 in dit tijdschrift gepubliceerd worden. De huurovereenkomst is als b...

 Bestemming, brandveiligheid, bodem, asbest en energie - Een verkenning van enkele bestuursrechtelijke onderwerpen met relevantie voor de huurrechtpraktijk

De huurrechtpraktijk heeft raakvlakken met een groot aantal bestuursrechtelijke onderwerpen. In een huurrechtelijke context kunnen vragen rijzen over onderwerpen zoals bestemmingsplanne...

 Gebrekkig binnenklimaat (revisited): is het nog steeds altijd te koud of te warm in het gehuurde?

In het najaar van 2011 verscheen in dit tijdschrift een artikel van mijn hand met de titel ‘Altijd te koud of te warm in het gehuurde? Gebrekkig binnenklimaat en de mogelijkheid van exo...