Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2019 nr. 2

Gebrekkig binnenklimaat (revisited): is het nog steeds altijd te koud of te warm in het gehuurde?

mr. S.M. van de Pest1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In het najaar van 2011 verscheen in dit tijdschrift een artikel van mijn hand met de titel ‘Altijd te koud of te warm in het gehuurde? Gebrekkig binnenklimaat en de mogelijkheid van exoneratie.’2 In het artikel stond de vraag centraal wanneer een slecht binnenklimaat een gebrek in de zin van art. 7:204 lid 2 BW oplevert. En indien sprake is van een gebrek of verhuurder zich kan exonereren voor de gevolgen daarvan.

Sindsdien zijn er talloze uitspraken gewezen over, samengevat, een gebrekkig binnenklimaat. Zowel bij de verhuur van woonruimte als van bedrijfs- en kantoorruimte. Een goed functionerend klimaatsysteem is van grote invloed op het huurgenot van huurders en het ontbreken daarvan kan zelfs negatieve gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de omzet van huurders.3 Door de klimaatdoelstellingen van de rijksoverheid staat verduurzaming van het vastgoed hoog op de agenda van verhuurders. Dit leidt tot meer alternatieve metho...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Wanneer levert een slecht binnenklimaat een gebrek op?

2.1. De rechtspraak tot 2011

2.2. Verkenning van de rechtspraak over klimaatinstallatie vanaf 2011

2.3. Gebrekkig binnenklimaat woonruimte

2.4. Gebrekkig binnenklimaat winkel- en kantoorruimte

3. Tussenconclusie gebrekkig binnenklimaat

4. Kan aansprakelijkheid voor een gebrekkig binnenklimaat geëxonereerd worden?

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. S.M. van de Pest1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15484

Verder in 2019 nr.2

 Voorwoord

De kranten staan vol over de illegale onderverhuur van sociale huurwoningen. Het blijkt voor verhuurders lastig om woonfraude op te sporen omdat overheidsinstanties als de Belastingdienst en de Soc...

 De AVG en verhuur van bedrijfsruimte

Wie bij verhuur denkt aan privacy, denkt doorgaans aan het gebruik van persoonsgegevens van huurders van woonruimte. Verhuurders van woonruimte gebruiken bijvoorbeeld persoonsgegevens v...

 Algemene voorwaarden en het huurrecht

In de cyclus over het huurrecht en aanpalende rechtsgebieden ga ik in deze bijdrage in op het leerstuk van de algemene voorwaarden (art. 6:231 tot en met 6:247 BW) en het huurrecht. Een...

 Voorwaardelijke (huur)overeenkomsten

Dit artikel is de vierde in een cyclus van achttien artikelen over ‘huur en verbintenissenrecht’ die in 2019 en 2020 in dit tijdschrift gepubliceerd worden. De huurovereenkomst is als b...

 Bestemming, brandveiligheid, bodem, asbest en energie - Een verkenning van enkele bestuursrechtelijke onderwerpen met relevantie voor de huurrechtpraktijk

De huurrechtpraktijk heeft raakvlakken met een groot aantal bestuursrechtelijke onderwerpen. In een huurrechtelijke context kunnen vragen rijzen over onderwerpen zoals bestemmingsplanne...

 Gebrekkig binnenklimaat (revisited): is het nog steeds altijd te koud of te warm in het gehuurde?

In het najaar van 2011 verscheen in dit tijdschrift een artikel van mijn hand met de titel ‘Altijd te koud of te warm in het gehuurde? Gebrekkig binnenklimaat en de mogelijkheid van exo...