Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2019 nr. 2

Bestemming, brandveiligheid, bodem, asbest en energie - Een verkenning van enkele bestuursrechtelijke onderwerpen met relevantie voor de huurrechtpraktijk

mr. Y.A. Mijhad1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De huurrechtpraktijk heeft raakvlakken met een groot aantal bestuursrechtelijke onderwerpen. In een huurrechtelijke context kunnen vragen rijzen over onderwerpen zoals bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen voor bouwen en afwijkend gebruik, gebruiksmeldingen, bodemverontreiniging, asbestverontreiniging, legionellabesmetting en preventie, (verplichte) energiebesparingsmaatregelen, warmtelevering, drank- en horecawetvergunningen, exploitatievergunningen, vergunningen op basis van de Huisvestingswet, gedwongen sluiting van een pand vanwege overtreding van de Opiumwet of schending van de openbare orde, opslag van gevaarlijke goederen en nog veel meer onderwerpen. Deze onderwerpen kunnen een rol spelen bij onder meer het opstellen van huurovereenkomsten, de advisering van huurders en verhuurders over verdeling van rechten en verplichten onder een huurovereenkomst ten aanzien van bestuursrechtelijke onderwerpen en bij geschillen en procedures naar aanleiding van...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Bestemmingsplan

2.1. Inhoud

2.2. Voorbereiding

2.3. Totstandkoming

2.4. Overgangsrecht

2.5. Relevantie huurrechtpraktijk

3. Omgevingsbouwvergunning

3.1. Omgevingsafwijkingsvergunning

3.2. Relevantie huurrechtpraktijk

4. Gebruiksmelding en gebruiksvergunning brandveilig gebruik

4.1. Regels ten behoeve van brandveiligheid

4.2. Relevantie huurrechtpraktijk

5. Bodemverontreiniging

5.1. Nieuwe gevallen

5.2. Oude gevallen

5.3. Relevantie huurrechtpraktijk

6. Asbest

6.1. Verbod asbesthoudende toepassingen en asbesthoudende daken

6.2. Relevantie huurrechtpraktijk

7. Energie

7.1. Energielabel

7.2. Energiebesparende maatregelen

7.3. Relevantie huurrechtpraktijk

8. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. Y.A. Mijhad1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15483

Verder in 2019 nr.2

 Voorwoord

De kranten staan vol over de illegale onderverhuur van sociale huurwoningen. Het blijkt voor verhuurders lastig om woonfraude op te sporen omdat overheidsinstanties als de Belastingdienst en de Soc...

 De AVG en verhuur van bedrijfsruimte

Wie bij verhuur denkt aan privacy, denkt doorgaans aan het gebruik van persoonsgegevens van huurders van woonruimte. Verhuurders van woonruimte gebruiken bijvoorbeeld persoonsgegevens v...

 Algemene voorwaarden en het huurrecht

In de cyclus over het huurrecht en aanpalende rechtsgebieden ga ik in deze bijdrage in op het leerstuk van de algemene voorwaarden (art. 6:231 tot en met 6:247 BW) en het huurrecht. Een...

 Voorwaardelijke (huur)overeenkomsten

Dit artikel is de vierde in een cyclus van achttien artikelen over ‘huur en verbintenissenrecht’ die in 2019 en 2020 in dit tijdschrift gepubliceerd worden. De huurovereenkomst is als b...

 Bestemming, brandveiligheid, bodem, asbest en energie - Een verkenning van enkele bestuursrechtelijke onderwerpen met relevantie voor de huurrechtpraktijk

De huurrechtpraktijk heeft raakvlakken met een groot aantal bestuursrechtelijke onderwerpen. In een huurrechtelijke context kunnen vragen rijzen over onderwerpen zoals bestemmingsplanne...

 Gebrekkig binnenklimaat (revisited): is het nog steeds altijd te koud of te warm in het gehuurde?

In het najaar van 2011 verscheen in dit tijdschrift een artikel van mijn hand met de titel ‘Altijd te koud of te warm in het gehuurde? Gebrekkig binnenklimaat en de mogelijkheid van exo...