Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2019 nr. 2

Hof Arnhem-Leeuwarden, 13 november 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:9909 Stichting Albert Staete / V.O.F. Mena Gringo (TvHB 2019/06)

J.W. Adriaansens

Artikel kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met noot van J.W. Adriaansens

Samenvatting

Totstandkoming, aanbod en aanvaarding, totstandkomingsvoorbehoud

Partijen hebben onderhandeld over een huurovereenkomst. Op enig moment worden deze onderhandelingen gestaakt. De vraag ligt voor of overeenstemming is bereikt, al dan niet op de kernvoorwaarden. Het gerechtshof geeft aan wat in het onderhavige geval onder de kernvoorwaarden moet worden verstaan en oordeelt vervolgens dat hieromtrent geen overeenstemming tot stand is gekomen.

Gerechtshof

[appellant],

wonende te [woonplaats],

appellant,

geïntimeerde,

in eerste instantie: eiser,

hierna: [appellant]

advocaat: mr. G. van der Wende,

tegen

[geïntimeerde],

wonende te [woonplaats],

geïntimeerde,

in eerste aanleg: gedaagde,

hierna: [geïntimeerde]

advocaat: mr. V.C. van der Velde.

(…)

3.1 Het hof gaat in hog...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Samenvatting

Totstandkoming, aanbod en aanvaarding, totstandkomingsvoorbehoud

Gerechtshof

4 Het geschil en de beslissing in eerste aanleg

5 De motivering van de beslissing in hoger beroep

6 De slotsom

7 De beslissing

Commentaar

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
J.W. Adriaansens
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHARL:2018:9909
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15486

Verder in 2019 nr.2

 Voorwoord

De kranten staan vol over de illegale onderverhuur van sociale huurwoningen. Het blijkt voor verhuurders lastig om woonfraude op te sporen omdat overheidsinstanties als de Belastingdienst en de Soc...

 De AVG en verhuur van bedrijfsruimte

Wie bij verhuur denkt aan privacy, denkt doorgaans aan het gebruik van persoonsgegevens van huurders van woonruimte. Verhuurders van woonruimte gebruiken bijvoorbeeld persoonsgegevens v...

 Algemene voorwaarden en het huurrecht

In de cyclus over het huurrecht en aanpalende rechtsgebieden ga ik in deze bijdrage in op het leerstuk van de algemene voorwaarden (art. 6:231 tot en met 6:247 BW) en het huurrecht. Een...

 Voorwaardelijke (huur)overeenkomsten

Dit artikel is de vierde in een cyclus van achttien artikelen over ‘huur en verbintenissenrecht’ die in 2019 en 2020 in dit tijdschrift gepubliceerd worden. De huurovereenkomst is als b...

 Bestemming, brandveiligheid, bodem, asbest en energie - Een verkenning van enkele bestuursrechtelijke onderwerpen met relevantie voor de huurrechtpraktijk

De huurrechtpraktijk heeft raakvlakken met een groot aantal bestuursrechtelijke onderwerpen. In een huurrechtelijke context kunnen vragen rijzen over onderwerpen zoals bestemmingsplanne...

 Gebrekkig binnenklimaat (revisited): is het nog steeds altijd te koud of te warm in het gehuurde?

In het najaar van 2011 verscheen in dit tijdschrift een artikel van mijn hand met de titel ‘Altijd te koud of te warm in het gehuurde? Gebrekkig binnenklimaat en de mogelijkheid van exo...