Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2019 nr. 2

Hof Den Haag, 16 oktober 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2713 Hoger beroep van rechtbank Rotterdam 27 januari 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:724 Maatschap Europoort Terminal / Havenbedrijf Rotterdam N.V. Cassatie ingesteld (TvHB 2019/07)

F. van Westrhenen

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met noot van F. van Westrhenen

Samenvatting

Huurprijsaanpassing, vordering tot inzage in huurovereenkomsten

De huurder huurt sinds 1990 ruim 570.000 vierkante meter haventerrein, aangrenzende haventaluds en water van de verhuurder. De huurovereenkomst voorziet bij voortzetting van de huurovereenkomst in aanpassing van de huurprijs naar het huurprijsniveau voor vergelijkbare terreinen. Nadat de huurovereenkomst op verzoek van de huurder wordt voortgezet, stelt de verhuurder een flink hogere nieuwe huurprijs voor. De huurder is het niet eens met de voorgestelde nieuwe huurprijs en vordert in rechte dat de nieuwe huurprijs wordt vastgesteld op basis van de huurprijs die de verhuurder in rekening brengt andere huurders die vergelijke activiteiten verrichten als de huurder. Tevens vordert de huurder inzage in de huurovereenkomsten met die andere huurders. Het hof wijst de vorderingen van de huurder grotendeels af. Bij de vaststelling van de huur...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Samenvatting

Huurprijsaanpassing, vordering tot inzage in huurovereenkomsten

Gerechtshof

Beoordeling van het hoger beroep

De omvang van het hoger beroep

Beslissing

Commentaar

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
F. van Westrhenen
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBROT:2017:724
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15487

Verder in 2019 nr.2

 Voorwoord

De kranten staan vol over de illegale onderverhuur van sociale huurwoningen. Het blijkt voor verhuurders lastig om woonfraude op te sporen omdat overheidsinstanties als de Belastingdienst en de Soc...

 De AVG en verhuur van bedrijfsruimte

Wie bij verhuur denkt aan privacy, denkt doorgaans aan het gebruik van persoonsgegevens van huurders van woonruimte. Verhuurders van woonruimte gebruiken bijvoorbeeld persoonsgegevens v...

 Algemene voorwaarden en het huurrecht

In de cyclus over het huurrecht en aanpalende rechtsgebieden ga ik in deze bijdrage in op het leerstuk van de algemene voorwaarden (art. 6:231 tot en met 6:247 BW) en het huurrecht. Een...

 Voorwaardelijke (huur)overeenkomsten

Dit artikel is de vierde in een cyclus van achttien artikelen over ‘huur en verbintenissenrecht’ die in 2019 en 2020 in dit tijdschrift gepubliceerd worden. De huurovereenkomst is als b...

 Bestemming, brandveiligheid, bodem, asbest en energie - Een verkenning van enkele bestuursrechtelijke onderwerpen met relevantie voor de huurrechtpraktijk

De huurrechtpraktijk heeft raakvlakken met een groot aantal bestuursrechtelijke onderwerpen. In een huurrechtelijke context kunnen vragen rijzen over onderwerpen zoals bestemmingsplanne...

 Gebrekkig binnenklimaat (revisited): is het nog steeds altijd te koud of te warm in het gehuurde?

In het najaar van 2011 verscheen in dit tijdschrift een artikel van mijn hand met de titel ‘Altijd te koud of te warm in het gehuurde? Gebrekkig binnenklimaat en de mogelijkheid van exo...