Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2019 nr. 1

De procesrechtelijke drempels bij de bestuursrechter; het einde van het staatssteunrecht als gelegenheidsargument?

mr. G.A. Dictus en M. de Wit1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1. Achtergrond

In toenemende mate doen (gemachtigden van) concurrerende ondernemingen, belangenorganisaties en burgers in bestuursrechtelijke procedures een beroep op het staatssteunrecht. Niet zelden strandt het staatssteunargument op een (nationaal) procesrechtelijke drempel, nog voordat aan een inhoudelijke toets van het staatssteunverbod wordt toegekomen. Zo blijkt uit bestuursrechtelijke jurisprudentie dat klagers in staatssteunprocedures vooral oplopen tegen het belanghebbende-begrip (artikel 1:2 Awb) en het relativiteitsvereiste (artikel 8:69a Awb). De bestuursrechter is gehouden ambtshalve aan deze twee bepalingen te toetsen. Met name de rechtspraak ten aanzien van het relativiteitsvereiste heeft de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Bestuursrechters hebben hierin duidelijk voor een strikte lijn gekozen; in beginsel kunnen alleen degenen die worden geconfronteerd met een heffing die integrerend onderdeel uitmaakt van de vermeende steunmaatregel, ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Achtergrond

2. De procesrechtelijke drempels in de bestuursrechtelijke praktijk

2.1. Het belanghebbende-begrip

2.2. Het relativiteitsvereiste

3. De doeltreffendheid van de Europese staatssteunregels in het geding?

3.1. Het beginsel van nationale procedurele autonomie begrensd

3.2. Een toets aan het doeltreffendheidsbeginsel

4. Slotbeschouwing

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. G.A. Dictus en M. de Wit1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/15540

Verder in 2019 nr.1

 De onafhankelijkheid van de EU Commissie bij de toepassing van de mededingingsregels in het algemeen, en de regels inzake staatssteun in het bijzonder

Bij het ter perse gaan van dit nummer bestaat er behoorlijk wat deining over het veto dat de EU Commissie in januari 2019 heeft uitgesproken tegen een fusie van de spoorinfrastructuur-activiteiten ...

 De procesrechtelijke drempels bij de bestuursrechter; het einde van het staatssteunrecht als gelegenheidsargument?

1. AchtergrondIn toenemende mate doen (gemachtigden van) concurrerende ondernemingen, belangenorganisaties en burgers in bestuursrechtelijke procedures een beroep op het staatssteunrecht. Niet zeld...

 Staatssteun en risicobeheersing: een eerste aanzet voor een State Aid Control Framework

De sense of urgency om aan het staatssteunrecht te voldoen lijkt sterker dan ooit. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken riep vorig jaar decentrale overheden op het onderwerp staatssteu...

 Interview Gert-Jan Koopman

De Europese Commissie bepaalt het beleid op het gebied van staatssteun. De lidstaten hebben hierbij – anders dan in het kartelrecht – geen rol van grote betekenis. Hun medewerking is...

 Europese Commissie

oktober t/m december 2018BesluitenSteunmaatregel SA.49469 – Frankrijk – Compensatie voor La Poste – Besluit van de Commissie van 6 april 2018Met haar besluit van 6 april 2018 heeft de Commissie de...

 Markt en Overheid

augustus t/m december 2018Uitspraken College van Beroep voor het BedrijfslevenCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 18 december 2018, inzake algemeen belang besluit parkeergarage Gemeente Heng...