Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2019 nr. 1

Markt en Overheid

mr. J. Fredriksz en mr. H.C. van Scherpenseel1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

augustus t/m december 2018

Uitspraken College van Beroep voor het Bedrijfsleven

College van Beroep voor het bedrijfsleven,
18 december 2018, inzake algemeen belang besluit parkeergarage Gemeente Hengelo ECLI:NL:CBB:2018:660
College van Beroep voor het bedrijfsleven,
18 december 2018, inzake algemeen belang besluit passantenhaven Gemeente Zeewolde ECLI:NL:CBB:2018:661

Beide gemeenten voeren in hun verweer aan dat overheden een ruime beoordelingsbevoegdheid hebben bij het vaststellen of er sprake is van economische activiteiten, die plaatsvinden in het algemeen belang, als bedoeld in art. 25h. lid 5 Mededingingswet. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) beaamt dit, maar geeft ook aan dat er een grens aan deze beoordelingsruimte zit. In onderstaande uitspraken legt het CBB ook uit hoe de bestuursrechter toetst of een algemeen belang besluit op een juiste manier is genomen.

Eerst wordt gekeken of het b...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Uitspraken College van Beroep voor het Bedrijfsleven

College van Beroep voor het bedrijfsleven, 18 december 2018, inzake algemeen belang besluit parkeergarage Gemeente Hengelo ECLI:NL:CBB:2018:660College van Beroep voor het bedrijfsleven, 18 december 2018, inzake algemeen belang besluit passantenhaven Gemeente Zeewolde ECLI:NL:CBB:2018:661

College van Beroep voor het bedrijfsleven, 18 december 2018, inzake algemeen belang besluit parkeergarage gemeente Hengelo ECLI:NL:CBB:2018:660

College van Beroep voor het bedrijfsleven, 18 december 2018, inzake algemeen belang besluit passantenhaven gemeente Zeewolde ECLI:NL:CBB:2018:661

Besluiten ACM

ACM, 4 december 2018 inzake handhavingsverzoek tegen salarisadministratiediensten door Sociale Verzekeringsbank, ACM/18/032642

ACM, 14 december 2018 inzake beschermingsbewind door de Gemeentelijke Kredietbank van de gemeente Groningen, ACM/18/033849

ACM 21 december 2018 inzake handhavingsverzoek tegen gemeentelijke trailerhelling Harlingen, ACM/18/033624

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J. Fredriksz en mr. H.C. van Scherpenseel1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/15545

Verder in 2019 nr.1

 De onafhankelijkheid van de EU Commissie bij de toepassing van de mededingingsregels in het algemeen, en de regels inzake staatssteun in het bijzonder

Bij het ter perse gaan van dit nummer bestaat er behoorlijk wat deining over het veto dat de EU Commissie in januari 2019 heeft uitgesproken tegen een fusie van de spoorinfrastructuur-activiteiten ...

 De procesrechtelijke drempels bij de bestuursrechter; het einde van het staatssteunrecht als gelegenheidsargument?

1. AchtergrondIn toenemende mate doen (gemachtigden van) concurrerende ondernemingen, belangenorganisaties en burgers in bestuursrechtelijke procedures een beroep op het staatssteunrecht. Niet zeld...

 Staatssteun en risicobeheersing: een eerste aanzet voor een State Aid Control Framework

De sense of urgency om aan het staatssteunrecht te voldoen lijkt sterker dan ooit. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken riep vorig jaar decentrale overheden op het onderwerp staatssteu...

 Interview Gert-Jan Koopman

De Europese Commissie bepaalt het beleid op het gebied van staatssteun. De lidstaten hebben hierbij – anders dan in het kartelrecht – geen rol van grote betekenis. Hun medewerking is...

 Europese Commissie

oktober t/m december 2018BesluitenSteunmaatregel SA.49469 – Frankrijk – Compensatie voor La Poste – Besluit van de Commissie van 6 april 2018Met haar besluit van 6 april 2018 heeft de Commissie de...

 Markt en Overheid

augustus t/m december 2018Uitspraken College van Beroep voor het BedrijfslevenCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 18 december 2018, inzake algemeen belang besluit parkeergarage Gemeente Heng...