Tijdschrift voor Staatssteun

Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten

2019 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

M.J.J.M. Essers

Redactie

mr. drs. M.G.A.M. Custers
mr. C. T. Dekker
mr. H. Gilliams LL.M.
mr. L. Haasbeek
mr. M. C. van Heezik
mr. P.A.E.M. Hogenhuis
prof. mr. P.H.L.M. Kuypers
mr. M. Rijke MA
mr. dr. S.L.T. Schoenmaekers
drs. M. Visser
mr. M. de Wit

Vaste medewerkers

mr. A.A. al Khatib
mr. E.M.M. Besselink
mr. W. De Cock
mr. G.A. Dictus
mr. J. Fredriksz
mr. A.A. Geelhoed
A.F. Gunn MA LL.M
mr. P. Kampschreur
mr. H.C. Lejeune
mr. A. Looijestijn-Clearie
prof. mr. dr. R.H.C Luja
mr. dr. N. Saanen
mr. H.C. van Scherpenseel

Redactiesecretaris(sen)

mr. T. Binder

Inleiding

De onafhankelijkheid van de EU Commissie bij de toepassing van de mededinging...

mr. H. Gilliams LL.M.1

Bij het ter perse gaan van dit nummer bestaat er behoorlijk wat deining over het veto dat de EU Commissie in januari 2019 heeft uitgesproken tegen een fusie van de spoorinfrastructuur-activiteiten van Siemens en Alstom.[2] Het fusievoorstel van Siemens en Alstom kon nochtans rekenen op de onvoorwaardelijke steun van de twee betrokken ‘moederlanden’ Duitsland en Frankrijk. Die gaan volop mee in het verhaal van de creatie van een ‘Europese kampioen’ die nodig zou zijn om de strijd te kunnen aangaan met niet-EU (lees: Chinese) rivalen. De diensten van DG Mede... ...lees meer

Artikel

De procesrechtelijke drempels bij de bestuursrechter; het einde van het staat...

mr. G.A. Dictus en M. de Wit1

1. AchtergrondIn toenemende mate doen (gemachtigden van) concurrerende ondernemingen, belangenorganisaties en burgers in bestuursrechtelijke procedures een beroep op het staatssteunrecht. Niet zelden strandt het staatssteunargument op een (nationaal) procesrechtelijke drempel, nog voordat aan een inhoudelijke toets van het staatssteunverbod wordt toegekomen. Zo blijkt uit bestuursrechtelijke jurisprudentie dat klagers in staatssteunprocedures vooral oplopen tegen het belanghebbende-begrip (artikel 1:2 Awb) en het relativiteitsvereiste (artikel 8:69a Awb). De bestuursrechter is g... abonneren of dit artikel kopen.

Staatssteun en risicobeheersing: een eerste aanzet voor een State Aid Control...

mr. dr. A.D.L. Knook, E. van der Stroom MSc en mr. J. Kluft1

De sense of urgency om aan het staatssteunrecht te voldoen lijkt sterker dan ooit. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken riep vorig jaar decentrale overheden op het onderwerp staatssteun hoog op de politieke agenda te plaatsen. De op 1 juli 2018 in werking getreden Wet terugvordering staatssteun geeft overheden een duidelijk instrumentarium om staatssteun die onrechtmatig is verleend terug te vorderen. [2] Het Hof Arnhem-Leeuwarden bevestigde eind vorig jaar dat staatssteun die onrechtmatig is verleend lei... abonneren of dit artikel kopen.

Interview Gert-Jan Koopman

mr. H. Gilliams LL.M. en prof. mr. P.H.L.M. Kuypers1

De Europese Commissie bepaalt het beleid op het gebied van staatssteun. De lidstaten hebben hierbij – anders dan in het kartelrecht – geen rol van grote betekenis. Hun medewerking is bijvoorbeeld niet vereist. Het gewicht van de rol van de Europese Commissie bij het bepalen van het beleid mag dan ook niet worden onderschat. De Europese Commissie beoordeelt daarnaast individuele zaken op basis van meldingen krachtens art. 108 lid 3 VWEU. Ook kan de Europese Commissie in zaken optreden op grond van klachten van derden (belanghebbenden) naast de bevoegdheid om ambtshalve onderzo... abonneren of dit artikel kopen.

Europese Commissie

mr. A.A. Geelhoed, mr. P.J.E. Kampschreur en mr. E.M.M. Besselink (Besluiten)mr. A. Looijestijn-Clearie (Beleid)

oktober t/m december 2018BesluitenSteunmaatregel SA.49469 – Frankrijk – Compensatie voor La Poste – Besluit van de Commissie van 6 april 2018Met haar besluit van 6 april 2018 heeft de Commissie de steun aan het Franse postbedrijf La Poste, ter compensatie van haar openbaredienstverplichting, verenigbaar verklaard met de EU-regels inzake staatssteun.La Poste is belast met het uitvoeren van de universele postdienst in Frankrijk alsmede een aantal aanvullende openbaredienstverplichtingen, waaronder de territoriale dekking. De verplichting tot ‘territoriale d... abonneren of dit artikel kopen.

Markt en Overheid

mr. J. Fredriksz en mr. H.C. van Scherpenseel1

augustus t/m december 2018Uitspraken College van Beroep voor het BedrijfslevenCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 18 december 2018, inzake algemeen belang besluit parkeergarage Gemeente Hengelo ECLI:NL:CBB:2018:660College van Beroep voor het bedrijfsleven, 18 december 2018, inzake algemeen belang besluit passantenhaven Gemeente Zeewolde ECLI:NL:CBB:2018:661Beide gemeenten voeren in hun verweer aan dat overheden een ruime beoordelingsbevoegdheid hebben bij het vaststellen of er sprake is van economische activiteiten,... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

mr. M. de Wit LLM

Cursussen/SeminarsStaatssteun en subsidiesDatum: 9 mei 2019Locatie: UtrechtOrganisatie: Vijverberg juristenCursus over staatssteun en subsidiesState Aid Requirements for SGEI Datum: 21-22 mei 2019Locatie: Gent (België)Organisator: Lexxion PublisherCursus over diensten van algemeen economisch belang State Aid for Environmental and Energy ProjectsDatum: 6-7 mei 2019Locatie: Berlijn (Duitsland)Organisator: European AcademyStaatssteun en Markt en OverheidDatum: 23 mei 201... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

mr. A.A. al Khatib[1] (Europees) Wout De Cock[2] (België) mr. G.A. Dictus[3](Nederland) oktober t/m december 2018 Europees GvEU, T-79/16, 15 oktober 2018 Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters/Commissie Inzake: Art. 106 VWEU, natuurbeheerorganisaties, dienst van algemeen economisch belang, ernstige moeilijkheden bij beoordeling verenigbaarheid[4] Feiten en middelen: Op 23 december 2008 ontvangt de Europese Commissie een klacht van twee particu... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS