Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2019 nr. 1

Interview Gert-Jan Koopman

mr. H. Gilliams LL.M. en prof. mr. P.H.L.M. Kuypers1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Europese Commissie bepaalt het beleid op het gebied van staatssteun. De lidstaten hebben hierbij – anders dan in het kartelrecht – geen rol van grote betekenis. Hun medewerking is bijvoorbeeld niet vereist. Het gewicht van de rol van de Europese Commissie bij het bepalen van het beleid mag dan ook niet worden onderschat. De Europese Commissie beoordeelt daarnaast individuele zaken op basis van meldingen krachtens art. 108 lid 3 VWEU. Ook kan de Europese Commissie in zaken optreden op grond van klachten van derden (belanghebbenden) naast de bevoegdheid om ambtshalve onderzoeken te openen naar mogelijke staatssteun. Bij de behandeling van zaken heeft de Europese Commissie beleidsruimte, zodat ook daardoor beleid ontstaat. Een voorbeeld van beleid in individuele zaken zijn de besluiten van 29 april 2015[2]: de Europese Commissie gaf daardoor het signaal af dat zij kritisch(er?) kijkt naar het bestaan van een effect op het interstatelijk handelsverkeer. Reden voor de redactie van het Tijdschrift voor Staatssteun om met Gert-Jan Koopman te spreken die als adjunct-directeur generaal binnen de Europese Commissie van november 2010 tot augustus 2018 ambtelijk verantwoordelijk was voor het beleid van de Europese Commissie ten aanzien van staatssteun.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. H. Gilliams LL.M. en prof. mr. P.H.L.M. Kuypers1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/15542

Verder in 2019 nr.1

 De onafhankelijkheid van de EU Commissie bij de toepassing van de mededingingsregels in het algemeen, en de regels inzake staatssteun in het bijzonder

Bij het ter perse gaan van dit nummer bestaat er behoorlijk wat deining over het veto dat de EU Commissie in januari 2019 heeft uitgesproken tegen een fusie van de spoorinfrastructuur-activiteiten ...

 De procesrechtelijke drempels bij de bestuursrechter; het einde van het staatssteunrecht als gelegenheidsargument?

1. AchtergrondIn toenemende mate doen (gemachtigden van) concurrerende ondernemingen, belangenorganisaties en burgers in bestuursrechtelijke procedures een beroep op het staatssteunrecht. Niet zeld...

 Staatssteun en risicobeheersing: een eerste aanzet voor een State Aid Control Framework

De sense of urgency om aan het staatssteunrecht te voldoen lijkt sterker dan ooit. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken riep vorig jaar decentrale overheden op het onderwerp staatssteu...

 Interview Gert-Jan Koopman

De Europese Commissie bepaalt het beleid op het gebied van staatssteun. De lidstaten hebben hierbij – anders dan in het kartelrecht – geen rol van grote betekenis. Hun medewerking is...

 Europese Commissie

oktober t/m december 2018BesluitenSteunmaatregel SA.49469 – Frankrijk – Compensatie voor La Poste – Besluit van de Commissie van 6 april 2018Met haar besluit van 6 april 2018 heeft de Commissie de...

 Markt en Overheid

augustus t/m december 2018Uitspraken College van Beroep voor het BedrijfslevenCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 18 december 2018, inzake algemeen belang besluit parkeergarage Gemeente Heng...