Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2019 nr. 1

Europese Commissie

mr. A.A. Geelhoed, mr. P.J.E. Kampschreur en mr. E.M.M. Besselink (Besluiten)mr. A. Looijestijn-Clearie (Beleid)

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

oktober t/m december 2018

Besluiten

Steunmaatregel SA.49469 – Frankrijk – Compensatie voor La Poste – Besluit van de Commissie van 6 april 2018

Met haar besluit van 6 april 2018 heeft de Commissie de steun aan het Franse postbedrijf La Poste, ter compensatie van haar openbaredienstverplichting, verenigbaar verklaard met de EU-regels inzake staatssteun.

La Poste is belast met het uitvoeren van de universele postdienst in Frankrijk alsmede een aantal aanvullende openbaredienstverplichtingen, waaronder de territoriale dekking. De verplichting tot ‘territoriale dekking’ door La Poste heeft ten doel om, bovenop de universele postdienst, een hoge dichtheid van postdiensten te verzekeren, met name in landelijke gebieden. Deze dekking wordt geboden via ongeveer 9.500 verkooppunten, waarbij postkantoren geleidelijk worden vervangen door samenwerkingen met winkels en gemeentehuizen. Dit leidt tot een goedkopere exploitatie, hetgeen bijdraagt aan een geleidelijk...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Besluiten

Steunmaatregel SA.49469 – Frankrijk – Compensatie voor La Poste – Besluit van de Commissie van 6 april 2018

Steunmaatregel SA.47866 – Nederland – Schadevergoeding in verband met de gaswinning in de provincie Groningen – Besluit van de Commissie van 13 juli 2018

Steunmaatregel SA.51408 – Nederlandse herstructureringssteun aan Terramass, besluit van de Commissie van 28 augustus 2018

Steunmaatregel SA 36511 Besluit van de Commissie inzake CSPE kortingen verleend door Frankrijk, besluit van de Commissie van 12 oktober 2018

Steunmaatregel SA.35065 – Britse steun aan MMD Shipping Services kwalificeert niet als staatssteun, besluit van de Commissie van 9 november 2018

Beleid

Diversen

Staatssteunregels cofinanciering EU-projecten versoepeld

Commissie keurt verlenging van de-minimisverordening voor diensten van algemeen economisch belang (DAEB) goed

Verlenging van de Mededeling van de Commissie aan de lidstaten inzake de toepassing van art. 107 en 108 VWEU op kortlopende exportkredietverzekering

Commissie publiceert niet-vertrouwelijke versie van het McDonald’s besluit

Persberichten

State aid: Commission concludes Gibraltar give around €100 million of illegal tax advantages to multinational companies (IP/18/6889)

Toespraken

EU Competition Law in today’s global economic relations, Lissabon, 7 november 2018

Strength in Diversity, Brussel, 20 november 2018

Europe and China: partners for a better world, Hamburg, 27 november 2018

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. A.A. Geelhoed, mr. P.J.E. Kampschreur en mr. E.M.M. Besselink (Besluiten)mr. A. Looijestijn-Clearie (Beleid)
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/15544

Verder in 2019 nr.1

 De onafhankelijkheid van de EU Commissie bij de toepassing van de mededingingsregels in het algemeen, en de regels inzake staatssteun in het bijzonder

Bij het ter perse gaan van dit nummer bestaat er behoorlijk wat deining over het veto dat de EU Commissie in januari 2019 heeft uitgesproken tegen een fusie van de spoorinfrastructuur-activiteiten ...

 De procesrechtelijke drempels bij de bestuursrechter; het einde van het staatssteunrecht als gelegenheidsargument?

1. AchtergrondIn toenemende mate doen (gemachtigden van) concurrerende ondernemingen, belangenorganisaties en burgers in bestuursrechtelijke procedures een beroep op het staatssteunrecht. Niet zeld...

 Staatssteun en risicobeheersing: een eerste aanzet voor een State Aid Control Framework

De sense of urgency om aan het staatssteunrecht te voldoen lijkt sterker dan ooit. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken riep vorig jaar decentrale overheden op het onderwerp staatssteu...

 Interview Gert-Jan Koopman

De Europese Commissie bepaalt het beleid op het gebied van staatssteun. De lidstaten hebben hierbij – anders dan in het kartelrecht – geen rol van grote betekenis. Hun medewerking is...

 Europese Commissie

oktober t/m december 2018BesluitenSteunmaatregel SA.49469 – Frankrijk – Compensatie voor La Poste – Besluit van de Commissie van 6 april 2018Met haar besluit van 6 april 2018 heeft de Commissie de...

 Markt en Overheid

augustus t/m december 2018Uitspraken College van Beroep voor het BedrijfslevenCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 18 december 2018, inzake algemeen belang besluit parkeergarage Gemeente Heng...