Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2019 nr. 1

Jurisprudentie

mr. A.A. al Khatib1 (Europees)
Wout De Cock2 (België)
mr. G.A. Dictus3 (Nederland)

oktober t/m december 2018

Europees

GvEU, T-79/16, 15 oktober 2018

Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters/Commissie

Inzake: Art. 106 VWEU, natuurbeheerorganisaties, dienst van algemeen economisch belang, ernstige moeilijkheden bij beoordeling verenigbaarheid4

Feiten en middelen: Op 23 december 2008 ontvangt de Europese Commissie een klacht van twee particuliere stichtingen zonder winstoogmerk naar Nederlands recht, te weten de Stichting het Nationale Park De Hoge Veluwe (‘NPDHV’) en de Stichting Linschoten. Die klacht betreft kortgezegd subsidies van de Nederlandse overheid aan dertien begunstigden, te weten de Vereniging Natuurmonumenten, die op nationaal niveau actief is, en twaalf andere natuurbeschermingsorganisaties die elk actief ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Europees

GvEU, T-79/16, 15 oktober 2018

GvEU, T-202/10, RENV II en T-203/10 RENV II, 15 november 2018

GvEU, 15 november 2018, T-207/10, T-227/10, T-239/11, T-405/11, T-219/10 en T-399/11

HVJ EU, 19 december 2018, C374/17

HvJ EU 13 december 2018, C-492/17

België

Grondwettelijk Hof 26 april 2018, arrest nr. 49/2018 (rolnummer 6556), beschikbaar op http://www.const-court.be

Nationaal

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 19 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4198

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 18 december 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:5278

Gerechtshof Den Haag 11 december 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:3331

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 6 november 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:9636

Rechtbank Noord-Holland 5 oktober 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:8201

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 3 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3198

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 3 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3227

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/15543

Verder in 2019 nr.1

 De onafhankelijkheid van de EU Commissie bij de toepassing van de mededingingsregels in het algemeen, en de regels inzake staatssteun in het bijzonder

Bij het ter perse gaan van dit nummer bestaat er behoorlijk wat deining over het veto dat de EU Commissie in januari 2019 heeft uitgesproken tegen een fusie van de spoorinfrastructuur-activiteiten ...

 De procesrechtelijke drempels bij de bestuursrechter; het einde van het staatssteunrecht als gelegenheidsargument?

1. AchtergrondIn toenemende mate doen (gemachtigden van) concurrerende ondernemingen, belangenorganisaties en burgers in bestuursrechtelijke procedures een beroep op het staatssteunrecht. Niet zeld...

 Staatssteun en risicobeheersing: een eerste aanzet voor een State Aid Control Framework

De sense of urgency om aan het staatssteunrecht te voldoen lijkt sterker dan ooit. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken riep vorig jaar decentrale overheden op het onderwerp staatssteu...

 Interview Gert-Jan Koopman

De Europese Commissie bepaalt het beleid op het gebied van staatssteun. De lidstaten hebben hierbij – anders dan in het kartelrecht – geen rol van grote betekenis. Hun medewerking is...

 Europese Commissie

oktober t/m december 2018BesluitenSteunmaatregel SA.49469 – Frankrijk – Compensatie voor La Poste – Besluit van de Commissie van 6 april 2018Met haar besluit van 6 april 2018 heeft de Commissie de...

 Markt en Overheid

augustus t/m december 2018Uitspraken College van Beroep voor het BedrijfslevenCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 18 december 2018, inzake algemeen belang besluit parkeergarage Gemeente Heng...