Tijdschrift voor Financieel Recht 2019 nr. 5

Kroniek toezicht en handhaving - (1 april 2018 t/m 14 maart 2019)

mr. A.J. Boorsma, mr. T. Gillhaus, mr. C. de Rond1

Artikel kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1. Algemene opmerkingen

In deze kroniek besteden we aandacht aan algemene procesrechtelijke ontwikkelingen die voor de (juridische) beroepsbeoefenaars in de financiële toezichtspraktijk van belang zijn (par. 2), ontwikkelingen op het vlak van toezicht en handhaving (par. 3), rechtspraak over bestuurlijke boetes (par. 4), het publicatieregime (par. 5) en overige ontwikkelingen (par. 6). We zullen in deze kroniek vooral stilstaan bij de jurisprudentie van de rechtbank Rotterdam en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in financieel toezichtzaken, maar veroorloven ons af en toe een zijstapje naar uitspraken van andere rechtscolleges die ook relevant zijn voor de beroepsbeoefenaars in de financiële sector.

In deze kroniekperiode verscheen het langverwachte ‘Nader Rapport bestuurlijke boetestelsels’ van het kabinet.2 Dit nader rapport vormt een reactie op een (ongevraagd) advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van 13 juli 2015 over de ver...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Algemene opmerkingen

2. Procesrechtelijke ontwikkelingen

3. Toezicht en handhaving

3.1. Digitale onderzoeken

3.2. Cautie & zwijgrecht

3.3. Toezicht en internationalisering

3.4. Horen bij het invorderen van verbeurde dwangsommen

4. Bestuurlijke boetes

4.1. Ne bis in idem-beginsel

4.2. Gelijkheidsbeginsel

4.3. Samenloop

4.4. Hoofdelijke aansprakelijkheid bij boeteoplegging

4.5. Vertaling boeterapport

5. Publicatieregime

6. Overige ontwikkelingen

6.1. Aansprakelijkheid van de toezichthouder

6.2. Geheimhoudingsplicht financiële toezichthouders

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. A.J. Boorsma, mr. T. Gillhaus, mr. C. de Rond1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/15548

Verder in 2019 nr.5

 Uurtje factuurtje

‘Grote ondernemingen worden steeds kritischer op het uurtje-factuurtje-systeem van de advocatuur. De nabije toekomst vraagt om een ander verdienmodel, waarin advocaten voor hun toegevoegde wa...

 Kroniek toezicht en handhaving - (1 april 2018 t/m 14 maart 2019)

1. Algemene opmerkingenIn deze kroniek besteden we aandacht aan algemene procesrechtelijke ontwikkelingen die voor de (juridische) beroepsbeoefenaars in de financiële toezichtspraktijk van belang z...

 Schadevaststelling bij aansprakelijkheid voor misleidende beursberichten aan de hand van forward casting

Beleggers in Nederlandse beursvennootschappen proberen steeds vaker schade te verhalen die zij hebben geleden als gevolg van (beweerdelijk) misleidende berichtgeving. Een bekend en rece...

 Rondom het nieuws - Brexit en de London courts, of: een pleister tegen hoofdpijn1

  1. Uitstel en no deal Gisteren, Woensdag 10 april 2019, vond een buitengewone vergadering van de Europese Raad plaats, die geheel in het teken stond van de uittreding van ...