Tijdschrift voor Financieel Recht

2019 nr. 5

Inleiding

Uurtje factuurtje

mr. R.E. Labeur

‘Grote ondernemingen worden steeds kritischer op het uurtje-factuurtje-systeem van de advocatuur. De nabije toekomst vraagt om een ander verdienmodel, waarin advocaten voor hun toegevoegde waarde worden betaald en niet voor de uren die ze schrijven.’ Dat is de voorspelling van strategieconsultant Jaap Bosman waar het FD op 4 april jl. over berichtte.[1] Zou dit ook voor de AFM opgaan? De Minister van Financiën heeft juist net het uurtje-factuurtje model uitgebreid naar bepaalde vergunningaanvragen die als omvangrijk en/of complex door de toezichthouder worden aan... ...lees meer

Artikel

Kroniek toezicht en handhaving - (1 april 2018 t/m 14 maart 2019)

mr. A.J. Boorsma, mr. T. Gillhaus, mr. C. de Rond1

1. Algemene opmerkingenIn deze kroniek besteden we aandacht aan algemene procesrechtelijke ontwikkelingen die voor de (juridische) beroepsbeoefenaars in de financiële toezichtspraktijk van belang zijn (par. 2), ontwikkelingen op het vlak van toezicht en handhaving (par. 3), rechtspraak over bestuurlijke boetes (par. 4), het publicatieregime (par. 5) en overige ontwikkelingen (par. 6). We zullen in deze kroniek vooral stilstaan bij de jurisprudentie van de rechtbank Rotterdam en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in financieel toezichtzaken, maar veroorloven ons ... abonneren of dit artikel kopen.

Schadevaststelling bij aansprakelijkheid voor misleidende beursberichten aan ...

mr. drs. A.C.W. Pijls1, 2

Beleggers in Nederlandse beursvennootschappen proberen steeds vaker schade te verhalen die zij hebben geleden als gevolg van (beweerdelijk) misleidende berichtgeving. Een bekend en recent voorbeeld hiervan zijn de verschillende aansprakelijkheidsprocedures die aandeelhouders in Steinhoff hebben ingesteld tegen onder meer de vennootschap en haar (voormalige) bestuurders en commissarissen, omdat Steinhoff over de boekjaren 2015 en 2016 haar financiële positie (beweerdelijk) te gunstig heeft voorgesteld.[3] De vennootschap[4] die misleidende informatie publiceert of rel... abonneren of dit artikel kopen.

Rondom het nieuws - Brexit en de London courts, of: een pleister tegen hoofdp...

prof. mr. drs. M. Haentjens

  1. Uitstel en no deal Gisteren, Woensdag 10 april 2019, vond een buitengewone vergadering van de Europese Raad plaats, die geheel in het teken stond van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU). Zonder andersluidende – en unaniem overeen te komen – afspraken zou het VK twee dagen later, op 12 april 2019, de EU verlaten. Omdat aan Britse zijde nog geen overeenstemming was bereikt over de vorm waarin het VK de EU zou moeten verlaten, zou het vertrek dan plaatsvinden zonder een nadere regeling, ook wel bekend als een ‘... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Nieuws

mr. P.V.B.M. Deza de Massiac, mr. A.A. Pasaribu, mr. P.W. Post, mr. M.C.J. Reuling, mr. T.A. Waterbolk

Wet- en regelgeving NationaalMinisterie van Buitenlandse ZakenBrief aan de Vice-President van de Raad van State met betrekking tot het wetsvoorstel Verzamelwet BrexitOp 5 maart 2019 heeft de Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken een adviesverzoek gedaan aan de Raad van State. De Raad van State wordt verzocht om in te gaan op (i) de mogelijke noodzaak van nationale regelgeving ingeval van een Brexit met of zonder akkoord; en (ii) het niveau waarop eventuele regelging moet worden doorgevoerd.Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel Verzamelwet Brexit abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

mr. M. Flipse, mr. H.J.R. Stoter, mr. S.E.P. Uijldert, mr. P.C. Russcher, mr. L.A. van Amsterdam, mr. M. Veenhuizen, mr. E. Kempenaar, mr. M.H.C. Thomassen en mr. N. Dekker[1] Gerechtshoven Gerechtshof Amsterdam 5 maart 2019 ECLI:NL:GHAMS:2019:657 Dexia Nederland B.V. (‘Dexia’)/Geïntimeerde Inzake: Effectenlease. Prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie EU. Uitleg richtlijn 93/13 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten – MT Het hof was voorn... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS