Tijdschrift voor Financieel Recht 2019 nr. 5

Schadevaststelling bij aansprakelijkheid voor misleidende beursberichten aan de hand van forward casting

mr. drs. A.C.W. Pijls1 , 2

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Beleggers in Nederlandse beursvennootschappen proberen steeds vaker schade te verhalen die zij hebben geleden als gevolg van (beweerdelijk) misleidende berichtgeving. Een bekend en recent voorbeeld hiervan zijn de verschillende aansprakelijkheidsprocedures die aandeelhouders in Steinhoff hebben ingesteld tegen onder meer de vennootschap en haar (voormalige) bestuurders en commissarissen, omdat Steinhoff over de boekjaren 2015 en 2016 haar financiële positie (beweerdelijk) te gunstig heeft voorgesteld.3 De vennootschap4 die misleidende informatie publiceert of relevante informatie achterhoudt waardoor een misleidend beeld wordt gecreëerd, handelt onrechtmatig. Dit onrechtmatig handelen kan onder meer zijn gelegen in het publiceren van een misleidend prospectus (of andere misleidende informatie buiten het prospectus om) in het kader van een beursgang en/of emissie, het publiceren van misleidende financiële verslaggeving, het niet (tijdig) publiceren van voo...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Forward casting als de misleiding bestaat uit één enkele misleidende mededeling

2.1. Koersinflatie wordt geschat door residuele koersstijging te meten op het moment dat de misleidende mededeling werd gedaan

2.2. Koersinflatie wordt geschat met behulp van een ‘earings response coefficient’

2.3. Illustratie van de ERC-methode aan de hand van een voorbeeld

2.4. Andersoortige ‘response coefficient’ bij andersoortige misleiding

3. Forward casting bij verschillende opeenvolgende misleidende mededelingen en/of omissies

3.1. Het construeren van de toekomstverwachtingen voor de hypothetische situatie zonder misleiding met behulp van de ‘analyst forecast revision coefficient’

3.2. Het construeren van de hypothetische koerslijn met behulp van het ERC/AFRC-raamwerk

3.3. Illustratie van het ERC/AFRC-raamwerk aan de hand van een voorbeeld

4. Voor- en nadelen van forward casting ten opzichte van back casting

5. Slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. A.C.W. Pijls1, 2
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/15549

Verder in 2019 nr.5

 Uurtje factuurtje

‘Grote ondernemingen worden steeds kritischer op het uurtje-factuurtje-systeem van de advocatuur. De nabije toekomst vraagt om een ander verdienmodel, waarin advocaten voor hun toegevoegde wa...

 Kroniek toezicht en handhaving - (1 april 2018 t/m 14 maart 2019)

1. Algemene opmerkingenIn deze kroniek besteden we aandacht aan algemene procesrechtelijke ontwikkelingen die voor de (juridische) beroepsbeoefenaars in de financiële toezichtspraktijk van belang z...

 Schadevaststelling bij aansprakelijkheid voor misleidende beursberichten aan de hand van forward casting

Beleggers in Nederlandse beursvennootschappen proberen steeds vaker schade te verhalen die zij hebben geleden als gevolg van (beweerdelijk) misleidende berichtgeving. Een bekend en rece...

 Rondom het nieuws - Brexit en de London courts, of: een pleister tegen hoofdpijn1

  1. Uitstel en no deal Gisteren, Woensdag 10 april 2019, vond een buitengewone vergadering van de Europese Raad plaats, die geheel in het teken stond van de uittreding van ...