Tijdschrift voor Financieel Recht 2019 nr. 5

Jurisprudentie

mr. M. Flipse, mr. H.J.R. Stoter, mr. S.E.P. Uijldert, mr. P.C. Russcher,
mr. L.A. van Amsterdam, mr. M. Veenhuizen, mr. E. Kempenaar,
mr. M.H.C. Thomassen en mr. N. Dekker1

Gerechtshoven

Gerechtshof Amsterdam

5 maart 2019

ECLI:NL:GHAMS:2019:657

Dexia Nederland B.V. (‘Dexia’)/Geïntimeerde

Inzake: Effectenlease. Prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie EU. Uitleg richtlijn 93/13 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten – MT

Het hof was voornemens om prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJEU) en heeft partijen in dat kader in de gelegenheid gesteld zich uit te laten omtrent dit voornemen. Dexia is het eens met het voornemen van het hof, geïntimeerde niet. Het hof overweegt dat dit geen reden is om terug te komen op zijn voornemen. In deze verwijzingsbeslissing wordt ingegaan ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Gerechtshoven

Gerechtshof Amsterdam

5 maart 2019

ECLI:NL:GHAMS:2019:657

Dexia Nederland B.V. (‘Dexia’)/Geïntimeerde

Inzake: Effectenlease. Prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie EU. Uitleg richtlijn 93/13 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten – MT

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

12 maart 2019

ECLI:NL:GHARL:2019:2205

de Volksbank N.V. (de ‘Bank’) / Geïntimeerde

Inzake: beëindiging kredietovereenkomst; belangenafweging – CR

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

5 maart 2019

ECLI:NL:GHSHE:2019:791

Appellant/Geïntimeerde

Betreft: zorgplichtschending financieel dienstverlener vanwege onjuist advies en onjuiste informatie - ND

College van Beroep voor het bedrijfsleven

12 maart 2019

ECLI:NL:CBB:2019:112

AFM/Geïntimeerde

Betreft: Ten onrechte door de AFM opgelegde last onder dwangsom tot het staken van het aanbieden van flitskrediet - ND

Rechtbanken

KiFID

Geschillencommissie Financiële Dienstverlening

4 maart 2019

2019-152

Consument/Bank

Inzake: klacht vergoedingsrente – MT

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/15552

Verder in 2019 nr.5

 Uurtje factuurtje

‘Grote ondernemingen worden steeds kritischer op het uurtje-factuurtje-systeem van de advocatuur. De nabije toekomst vraagt om een ander verdienmodel, waarin advocaten voor hun toegevoegde wa...

 Kroniek toezicht en handhaving - (1 april 2018 t/m 14 maart 2019)

1. Algemene opmerkingenIn deze kroniek besteden we aandacht aan algemene procesrechtelijke ontwikkelingen die voor de (juridische) beroepsbeoefenaars in de financiële toezichtspraktijk van belang z...

 Schadevaststelling bij aansprakelijkheid voor misleidende beursberichten aan de hand van forward casting

Beleggers in Nederlandse beursvennootschappen proberen steeds vaker schade te verhalen die zij hebben geleden als gevolg van (beweerdelijk) misleidende berichtgeving. Een bekend en rece...

 Rondom het nieuws - Brexit en de London courts, of: een pleister tegen hoofdpijn1

  1. Uitstel en no deal Gisteren, Woensdag 10 april 2019, vond een buitengewone vergadering van de Europese Raad plaats, die geheel in het teken stond van de uittreding van ...