Tijdschrift voor Financieel Recht 2019 nr. 7/8

De Prospectusverordening: de prospectusplicht en de uitzonderingen daarop

prof. mr. C.W.M. Lieverse en mr. E. Kempenaar1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1. Van richtlijn naar verordening

Op 14 juni 2017 is de Prospectusverordening2 aangenomen, die vanaf 21 juli 2019 de Prospectusrichtlijn3 uit 2003 zal vervangen. Een aantal bepalingen uit de Prospectusverordening is reeds in werking getreden op 20 juli 20174 en 21 juli 20185 . Tot 21 juli 2019 voorziet de Prospectusrichtlijn in de regels met betrekking tot het opstellen, goedkeuren en publiceren van een prospectus wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten. De Prospectusrichtlijn is geïmplementeerd in nationale wetgeving van de verschillende lidstaten van de Europese Unie. Door deze omzetting zijn er verschillen ontstaan in het recht van de lidstaten op dit gebied, wat wordt gezien als een belemmering voor de efficiënte werking van de interne markt voor effecten. Verschillen konden er bijvoorbeeld toe leiden dat een prospectus, dat in bepaalde lidstaat was goedgekeurd, niet bruikbaar was in e...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Van richtlijn naar verordening

2. Reikwijdte van de prospectusplicht

2.1. De definitie van ‘effect’

2.2. Een aanbieding van effecten aan het publiek

2.3. Toelating van effecten tot de handel

3. Uitzonderingen op de prospectusplicht

3.1. Uitzonderingen gerelateerd aan het type effect

3.2. Uitzondering aanbieding van effecten aan het publiek

3.3. Uitzondering voor toelating van effecten tot de handel

3.4. Vermogensbeheer vrijstelling

4. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. mr. C.W.M. Lieverse en mr. E. Kempenaar1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/15669

Verder in 2019 nr.7/8

 De nieuwe Prospectusverordening is van kracht!

In deze ‘special’ van het Tijdschrift voor Financieel recht staat de nieuwe Prospectusverordening centraal. Het prospectus vormt een wezenlijk onderdeel van het Capital Markets Union (C...

 De Prospectusverordening: de prospectusplicht en de uitzonderingen daarop

1. Van richtlijn naar verordening Op 14 juni 2017 is de Prospectusverordening[2] aangenomen, die vanaf 21 juli 2019 de Prospectusrichtlijn[3] uit 2003 zal vervangen. Een aantal bepalingen uit de Pr...

 Prospectusverordening: Toezicht en toezichthouder

Nog niet zo lang geleden was het vrij gebruikelijk dat het toezicht op prospectussen in handen was van de nationale effectenbeurs. Zeker wanneer het prospectussen in verband met het aan...

 Financiële informatie onder de nieuwe Prospectusverordening

Een essentieel onderdeel van het prospectus is de daarin opgenomen financiële informatie. De inhoudsnorm van Europese prospectussen is sinds 1980 gekoppeld aan gegevens die beleggers in staat stell...

 De nieuwe Prospectusverordening: risicofactoren en samenvattingen in een nieuw jasje

Per 21 juli 2019 zijn de belangrijkste bepalingen van de nieuwe Prospectusverordening van toepassing verklaard. De prospectusverordening heeft een grote impact op de beschrijving van risicofacto...

 Het URD, wat kan je ermee?

Dit artikel geeft een beschrijving van de verschijningsvormen van een prospectus. In het bijzonder wordt ingegaan op de in de nieuwe Prospectusverordening geïntroduceerde vorm van het universele...

 Het mkb onder de nieuwe prospectusverordening: het ‘light regime’

Op 21 juli 2019 treedt de nieuwe Europese prospectusverordening in Nederland volledig in werking. Onder deze verordening worden verschillende prospectusregimes geïntroduceerd, waaronder dat voor...

 Reclameactiviteiten volgens de nieuwe prospectusverordening

Met ingang van 21 juli 2019 moet voor aanbiedingen en noteringen van effecten worden voldaan aan de nieuwe prospectusverordening. Deze prospectusverordening introduceert ook nieuwe regels over r...