Tijdschrift voor Financieel Recht 2019 nr. 7/8

Financiële informatie onder de nieuwe Prospectusverordening

mr. A.A.F. Netiv en mr. P.M. Silvis1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Een essentieel onderdeel van het prospectus is de daarin opgenomen financiële informatie. De inhoudsnorm van Europese prospectussen is sinds 1980 gekoppeld aan gegevens die beleggers in staat stellen zich een verantwoord oordeel te vormen over het vermogen, de financiële positie, het resultaat en de vooruitzichten van de uitgevende instelling.2 In de preambule bij de Prospectusrichtlijn werd expliciet gesteld dat de in het prospectus verstrekte informatie in het bijzonder betrekking moet hebben op de financiële positie van de uitgevende instelling.3 De inhoudsnorm in de nieuwe Prospectusverordening is taalkundig anders, maar daarmee is in onze ogen geen betekenisvolle wijziging beoogd.4

De Prospectusverordening introduceert een aantal nieuwe verlichte regimes voor bepaalde soorten effecten en uitgevende instellingen ter uitvoering van de doelstelling van de Prospectusverordening om de toegang tot de Europese kapitaalmarkt te vergemakkelijk...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. De praktijk

2. De eisen van de Gedelegeerde Verordening

2.1. Periode (hoofdregel)

2.2. Publicatie kwartaal- of halfjaarcijfers na laatst gecontroleerde jaarrekening

2.3. Universeel Registratiedocument (URD)

2.4. Secundaire aanbiedingen

2.5. Actualiteit van te verstrekken financiële informatie

2.6. Wijziging boekhoudkundige peildatum

2.7. Samenvatting

3. Complexe financiële geschiedenis & Aanzienlijke financiële verplichting (pro forma's)

4. Profit Forecast (Winstprognose) / Profit Estimate (Winstverwachting)

5. Operating and Financial Review

6. Capitalisation and indebtedness (kapitalisatie en schuldenlast)

7. Working capital statement

8. Slotbeschouwingen

Deel deze pagina:

1 beoordeling

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. A.A.F. Netiv en mr. P.M. Silvis1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/15671

Verder in 2019 nr.7/8

 De nieuwe Prospectusverordening is van kracht!

In deze ‘special’ van het Tijdschrift voor Financieel recht staat de nieuwe Prospectusverordening centraal. Het prospectus vormt een wezenlijk onderdeel van het Capital Markets Union (C...

 De Prospectusverordening: de prospectusplicht en de uitzonderingen daarop

1. Van richtlijn naar verordening Op 14 juni 2017 is de Prospectusverordening[2] aangenomen, die vanaf 21 juli 2019 de Prospectusrichtlijn[3] uit 2003 zal vervangen. Een aantal bepalingen uit de Pr...

 Prospectusverordening: Toezicht en toezichthouder

Nog niet zo lang geleden was het vrij gebruikelijk dat het toezicht op prospectussen in handen was van de nationale effectenbeurs. Zeker wanneer het prospectussen in verband met het aan...

 Financiële informatie onder de nieuwe Prospectusverordening

Een essentieel onderdeel van het prospectus is de daarin opgenomen financiële informatie. De inhoudsnorm van Europese prospectussen is sinds 1980 gekoppeld aan gegevens die beleggers in staat stell...

 De nieuwe Prospectusverordening: risicofactoren en samenvattingen in een nieuw jasje

Per 21 juli 2019 zijn de belangrijkste bepalingen van de nieuwe Prospectusverordening van toepassing verklaard. De prospectusverordening heeft een grote impact op de beschrijving van risicofacto...

 Het URD, wat kan je ermee?

Dit artikel geeft een beschrijving van de verschijningsvormen van een prospectus. In het bijzonder wordt ingegaan op de in de nieuwe Prospectusverordening geïntroduceerde vorm van het universele...

 Het mkb onder de nieuwe prospectusverordening: het ‘light regime’

Op 21 juli 2019 treedt de nieuwe Europese prospectusverordening in Nederland volledig in werking. Onder deze verordening worden verschillende prospectusregimes geïntroduceerd, waaronder dat voor...

 Reclameactiviteiten volgens de nieuwe prospectusverordening

Met ingang van 21 juli 2019 moet voor aanbiedingen en noteringen van effecten worden voldaan aan de nieuwe prospectusverordening. Deze prospectusverordening introduceert ook nieuwe regels over r...