Tijdschrift voor Financieel Recht 2019 nr. 7/8

Prospectusverordening: Toezicht en toezichthouder

prof. mr. R.P. Raas1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Nog niet zo lang geleden was het vrij gebruikelijk dat het toezicht op prospectussen in handen was van de nationale effectenbeurs. Zeker wanneer het prospectussen in verband met het aanvragen of uitbreiden van een beursnotering betrof. Ook in Nederland was dat het geval. De Prospectusrichtlijn2 maakte hier in 2005 een einde aan. Sindsdien is in de gehele EER het prospectustoezicht in handen van een publieke bevoegde autoriteit. En dus niet van een orgaan dat tevens een effectenbeurs exploiteert en belang heeft bij een zo groot mogelijk aantal beursnoteringen.

2. Rol van de toezichthouder bij het prospectustoezicht

Wanneer op grond van de PV een prospectus is vereist, dan moet dit prospectus worden goedgekeurd door de bevoegde autoriteit.3 In Nederland is de Autoriteit Financiële Markten aangewezen als bevoegde autoriteit als bedoeld in de PV.4 De toezichthouder toetst niet of het prospectus inhoudelijk juist is of daadwerkelijk alle inform...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Rol van de toezichthouder bij het prospectustoezicht

2.1. Begrijpelijkheid en consistentie

2.2. Weglaten van informatie

3. Welke toezichthouder is bevoegd?

3.1. Uitgevende instellingen gevestigd in de EER

3.2. Uitgevende instellingen gevestigd buiten de EER

3.3. Verwijzen

4. Procedure en termijnen

5. Europees Paspoort

6. Kosten[23]

7. Aansprakelijkheid van de toezichthouder

8. Beroepsgeheim

9. Handhaving en bijzondere bevoegdheden

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. mr. R.P. Raas1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/15670

Verder in 2019 nr.7/8

 De nieuwe Prospectusverordening is van kracht!

In deze ‘special’ van het Tijdschrift voor Financieel recht staat de nieuwe Prospectusverordening centraal. Het prospectus vormt een wezenlijk onderdeel van het Capital Markets Union (C...

 De Prospectusverordening: de prospectusplicht en de uitzonderingen daarop

1. Van richtlijn naar verordening Op 14 juni 2017 is de Prospectusverordening[2] aangenomen, die vanaf 21 juli 2019 de Prospectusrichtlijn[3] uit 2003 zal vervangen. Een aantal bepalingen uit de Pr...

 Prospectusverordening: Toezicht en toezichthouder

Nog niet zo lang geleden was het vrij gebruikelijk dat het toezicht op prospectussen in handen was van de nationale effectenbeurs. Zeker wanneer het prospectussen in verband met het aan...

 Financiële informatie onder de nieuwe Prospectusverordening

Een essentieel onderdeel van het prospectus is de daarin opgenomen financiële informatie. De inhoudsnorm van Europese prospectussen is sinds 1980 gekoppeld aan gegevens die beleggers in staat stell...

 De nieuwe Prospectusverordening: risicofactoren en samenvattingen in een nieuw jasje

Per 21 juli 2019 zijn de belangrijkste bepalingen van de nieuwe Prospectusverordening van toepassing verklaard. De prospectusverordening heeft een grote impact op de beschrijving van risicofacto...

 Het URD, wat kan je ermee?

Dit artikel geeft een beschrijving van de verschijningsvormen van een prospectus. In het bijzonder wordt ingegaan op de in de nieuwe Prospectusverordening geïntroduceerde vorm van het universele...

 Het mkb onder de nieuwe prospectusverordening: het ‘light regime’

Op 21 juli 2019 treedt de nieuwe Europese prospectusverordening in Nederland volledig in werking. Onder deze verordening worden verschillende prospectusregimes geïntroduceerd, waaronder dat voor...

 Reclameactiviteiten volgens de nieuwe prospectusverordening

Met ingang van 21 juli 2019 moet voor aanbiedingen en noteringen van effecten worden voldaan aan de nieuwe prospectusverordening. Deze prospectusverordening introduceert ook nieuwe regels over r...