Tijdschrift voor Financieel Recht 2019 nr. 7/8

Jurisprudentie

mr. M. Flipse, mr. H.J.R. Stoter, mr. S.E.P. Uijldert, mr. P.C. Russcher,
mr. M.S. Veenhuizen, mr. E. Kempenaar, mr. M.H.C. Thomassen en
mr. N. Dekker1

Hoge Raad

17 mei 2019

ECLI:NL:HR:2019:746

Conservatrix/DNB

Overdracht van aandelen verzekeraar op grond van overdrachtsplan van De Nederlandsche Bank - ND

Nederlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering Conservatrix N.V. (hierna: Conservatrix) oefent met een vergunning van De Nederlandsche Bank N.V. (hierna: DNB), een levensverzekeringsbedrijf uit. Conservatrix staat onder prudentieel toezicht van DNB. Alle aandelen in Conservatrix werden gehouden door Conservatrix Groep S.A.R.L. (hierna: Conservatrix Groep). Nadat DNB bij Conservatrix gebeurtenissen constateerde die de ontwikkeling van Conservatrix’ eigen vermogen in gevaar konden brengen, achtte DNB ingrijpen noodzakelijk. DNB verlangde onder meer van Conservatrix een minimum ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Hoge Raad

17 mei 2019

ECLI:NL:HR:2019:746

Conservatrix/DNB

Overdracht van aandelen verzekeraar op grond van overdrachtsplan van De Nederlandsche Bank - ND

Gerechtshoven

Gerechtshof Amsterdam

14 mei 2019

ECLI:NL:GHAMS:2019:1611

ING/Foot Locker

Zorgplicht bank. Interne meldingen en alerts ter zake van ongebruikelijke transacties op pas geopende bankrekening van kort daarvoor gestarte eenmanszaak – MV

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

30 april 2019

ECLI:NL:GHARL:2019:3778

(appellant/ Dexia Nederland B.V. (‘Dexia’))

Inzake: effectenlease, minderjarige kinderen niet zelfstandig partij bij overeenkomsten, 1:88 BW, verjaring – MT

Gerechtshof Amsterdam

23 april 2019

ECLI:NL:GHAMS:2019:1458

(Appellant sub 1 en appellant sub 2 (‘appellanten’) / Amstelhuys N.V. (‘Amstelhuys’))

Inzake: Overkreditering. Kredietverlening aan assurantiepersoon, die tevens aanvragen voor hypothecaire geldleningen verzorgt. Moet kredietnemer als consument worden aangemerkt? Aanvang verjaringstermijn – SU

Gerechtshof Amsterdam

14 mei 2019

ECLI:NL:GHAMS:2019:1652

(Arkelhof Investment B.V. (‘Appellant’) / ING Bank N.V. (‘Geïntimeerde’))

Inzake: Rentederivaat. Professionele partij in zin Wft. Verjaring. Geen sprake van schending zorgplicht, doeloverschrijding en wilsgebreken – RS

Rechtbanken

Rechtbank Gelderland

22 mei 2019

ECLI:NL:RBGEL:2019:2235

Eiser / Dexia Nederland B.V. (‘Dexia’)

Inzake: Dexia-zaak. Spaar Select als tussenpersoon. Geen verboden advisering. Insturen aanvraagformulier is geen order – EK

Rechtbank Amsterdam

30 april 2019

ECLI:NL:RBAMS:2019:3157

Eiser 1 en Eiser 2 (samen: de ‘Eisers’) / Coöperatieve Rabobank U.A. (‘Rabobank’)

Inzake: verbod opheffing bankrekeningen toegewezen; vermoeden witwassen, maar geen concrete aanwijzingen – CR

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/15677

Verder in 2019 nr.7/8

 De nieuwe Prospectusverordening is van kracht!

In deze ‘special’ van het Tijdschrift voor Financieel recht staat de nieuwe Prospectusverordening centraal. Het prospectus vormt een wezenlijk onderdeel van het Capital Markets Union (C...

 De Prospectusverordening: de prospectusplicht en de uitzonderingen daarop

1. Van richtlijn naar verordening Op 14 juni 2017 is de Prospectusverordening[2] aangenomen, die vanaf 21 juli 2019 de Prospectusrichtlijn[3] uit 2003 zal vervangen. Een aantal bepalingen uit de Pr...

 Prospectusverordening: Toezicht en toezichthouder

Nog niet zo lang geleden was het vrij gebruikelijk dat het toezicht op prospectussen in handen was van de nationale effectenbeurs. Zeker wanneer het prospectussen in verband met het aan...

 Financiële informatie onder de nieuwe Prospectusverordening

Een essentieel onderdeel van het prospectus is de daarin opgenomen financiële informatie. De inhoudsnorm van Europese prospectussen is sinds 1980 gekoppeld aan gegevens die beleggers in staat stell...

 De nieuwe Prospectusverordening: risicofactoren en samenvattingen in een nieuw jasje

Per 21 juli 2019 zijn de belangrijkste bepalingen van de nieuwe Prospectusverordening van toepassing verklaard. De prospectusverordening heeft een grote impact op de beschrijving van risicofacto...

 Het URD, wat kan je ermee?

Dit artikel geeft een beschrijving van de verschijningsvormen van een prospectus. In het bijzonder wordt ingegaan op de in de nieuwe Prospectusverordening geïntroduceerde vorm van het universele...

 Het mkb onder de nieuwe prospectusverordening: het ‘light regime’

Op 21 juli 2019 treedt de nieuwe Europese prospectusverordening in Nederland volledig in werking. Onder deze verordening worden verschillende prospectusregimes geïntroduceerd, waaronder dat voor...

 Reclameactiviteiten volgens de nieuwe prospectusverordening

Met ingang van 21 juli 2019 moet voor aanbiedingen en noteringen van effecten worden voldaan aan de nieuwe prospectusverordening. Deze prospectusverordening introduceert ook nieuwe regels over r...