Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2019 nr. 4

Heroriëntatie verhouding huurrecht bedrijfsruimte en Warmtewet

mr. drs. D.H. de Witte1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 1 januari 2014 trad de Wet van 17 juni 2013 houdende regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet 2014)2 in werking. Deze wet heeft tot doel een betrouwbare en betaalbare levering van warmte tegen redelijke voorwaarden te waarborgen (art. 2 lid 1 Warmtewet 2014).

Zoals in paragraaf 2 wordt beschreven was het toepassingsbereik van deze wet beperkt. Daardoor was de Warmtewet 2014 alleen in bepaalde gevallen voor de verhuurder en huurder van bedrijfsruimte van belang. Als de huurder van bedrijfsruimte warmte geleverd kreeg en een individuele aansluiting had van maximaal 100 kilowatt (kW) kon de huurder tegen de leverancier van de warmte de bescherming van de Warmtewet 2014 inroepen. Als de verhuurder van bedrijfsruimte de warmte aan die huurder leverde, gold die bescherming van de huurder tegen de verhuurder/leverancier en bracht de Warmtewet voor die verhuurder/leverancier allerlei verplichtingen met zich mee. Als de verhuurder v...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Korte schets van de wetsgeschiedenis

3. Toepassingsbereik Warmtewet 2014 voor huurder en verhuurder bedrijfsruimte

4. Huurder met verhuurder als leverancier wordt door Warmtewet 2018 minder beschermd

5. Aantal belangrijke verplichtingen van de verhuurder onder de Warmtewet vervallen

6. Verhuurder wordt tegen leverancier onder Warmtewet 2018 beschermd

7. Nieuwe verplichting als verhuurder gebouweigenaar is

8. Slotsom

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. D.H. de Witte1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15695

Verder in 2019 nr.4

 Voorwoord

De wetgever buigt zich momenteel op het gebied van woonruimtehuur over een voorgenomen wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Woningwet en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte met de bedoelin...

 Remedies bij tekortschieten: nakoming, schadevergoeding en ontbinding

In deze bijdrage in de cyclus ‘huur en verbintenissenrecht’ zal ik (op hoofdlijnen) de remediële[2] mogelijkheden bespreken die contractspartijen in het algemeen en huurder en verhuurd...

 Heroriëntatie verhouding huurrecht bedrijfsruimte en Warmtewet

Op 1 januari 2014 trad de Wet van 17 juni 2013 houdende regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet 2014)[2] in werking. Deze wet heeft tot doel een betrouwbare en ...

 Een praktische leidraad ‘Koop breekt geen huur’

Nederlands vastgoed is (nog steeds) in trek, vooral bij buitenlandse investeerders. De op het vastgoed betrekking hebbende huurovereenkomsten zijn daarbij essentieel. Immers, deze bepalen voor e...

 Ontruimingsbescherming ex art. 7:230a BW - Een overzicht en een aantal procedurele aspecten uitgelicht

Art. 7:230a BW is van toepassing bij de (ver)huur van gebouwde onroerende zaken, niet zijnde woonruimte en niet zijnde 290-bedrijfsruimte. Deze ‘restcategorie’ betreft een aanzienlijk d...