Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2019 nr. 4

Ontruimingsbescherming ex art. 7:230a BW - Een overzicht en een aantal procedurele aspecten uitgelicht

mr. M. Schröer en mr. M. van Schie1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Art. 7:230a BW is van toepassing bij de (ver)huur van gebouwde onroerende zaken, niet zijnde woonruimte en niet zijnde 290-bedrijfsruimte. Deze ‘restcategorie’ betreft een aanzienlijk deel van al het onroerend goed.2 Niet alleen kantoorruimte, maar ook bijvoorbeeld fabrieken, opslagruimte, bioscopen, bankfilialen en zwembaden vallen in deze categorie. De scheidslijn tussen 230a-ruimte en 290-bedrijfsruimte is soms dun en lijkt onder omstandigheden bijna willekeurig te zijn.3 Dit onderscheid is in de relatie tussen partijen echter van groot belang en vertaalt zich met name in de contractuele vrijheid van partijen en de mate van bescherming die de huurder geniet. Een huurder van 290-bedrijfsruimte geniet onder meer termijnbescherming, huurprijsbescherming en bescherming bij opzegging van de huurovereenkomst door de verhuurder. Een huurder van 230a-bedrijfsruimte komt echter slechts beperkte ontruimingsbescherming toe.

In dit artikel zullen wij nader ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Ontruimingsbescherming (of niet)

3. De twee maandentermijn en (on)mogelijkheden verhuurder

4. De twee maandentermijn en (on)mogelijkheden huurder

5. Verlenging tot maximaal drie keer één jaar

6. Bij toe- en afwijzing

7. Geen hogere voorziening, voorvragen en voorwaardelijkheid

8. Samenvattend

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M. Schröer en mr. M. van Schie1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15697

Verder in 2019 nr.4

 Voorwoord

De wetgever buigt zich momenteel op het gebied van woonruimtehuur over een voorgenomen wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Woningwet en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte met de bedoelin...

 Remedies bij tekortschieten: nakoming, schadevergoeding en ontbinding

In deze bijdrage in de cyclus ‘huur en verbintenissenrecht’ zal ik (op hoofdlijnen) de remediële[2] mogelijkheden bespreken die contractspartijen in het algemeen en huurder en verhuurd...

 Heroriëntatie verhouding huurrecht bedrijfsruimte en Warmtewet

Op 1 januari 2014 trad de Wet van 17 juni 2013 houdende regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet 2014)[2] in werking. Deze wet heeft tot doel een betrouwbare en ...

 Een praktische leidraad ‘Koop breekt geen huur’

Nederlands vastgoed is (nog steeds) in trek, vooral bij buitenlandse investeerders. De op het vastgoed betrekking hebbende huurovereenkomsten zijn daarbij essentieel. Immers, deze bepalen voor e...

 Ontruimingsbescherming ex art. 7:230a BW - Een overzicht en een aantal procedurele aspecten uitgelicht

Art. 7:230a BW is van toepassing bij de (ver)huur van gebouwde onroerende zaken, niet zijnde woonruimte en niet zijnde 290-bedrijfsruimte. Deze ‘restcategorie’ betreft een aanzienlijk d...