Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2019 nr. 4

Hof Amsterdam, 5 februari 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:288 Huurder / Trottoir Participaties B.V. (TvHB 2019/9)

M. van Heeren1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met noot van M. van Heeren1 

Samenvatting

Benoeming deskundige, bezwaar, onpartijdig, schorsing tenuitvoerlegging

Huurder gaat in hoger beroep van een beschikking waarin op de voet van artikel 7:304 lid 2 BW een deskundige is benoemd en vordert bij incident de schorsing van de tenuitvoerlegging daarvan. Huurder stelt zich op het standpunt dat de benoemde deskundige nauwe banden met de verhuurder heeft. Vordering tot schorsing wordt afgewezen. Geen klaarblijkelijke misslag, geen misbruik van bevoegdheid en huurder heeft onvoldoende concreet onderbouwd dat zich na de bestreden beschikking feiten hebben voorgedaan of aan het licht zijn gekomen die meebrengen dat tenuitvoerlegging klaarblijkelijk een noodtoestand bij huurder zal doen ontstaan.

Gerechtshof Amsterdam

[appellant] ,

appellant in de hoofdzaak,

verzoeker in het incident,

advocaat: mr. H...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Samenvatting

Benoeming deskundige, bezwaar, onpartijdig, schorsing tenuitvoerlegging

Gerechtshof Amsterdam

1 Het geding in hoger beroep

2 Beoordeling

3 Beslissing

Commentaar

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
M. van Heeren1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHAMS:2019:288
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15698

Verder in 2019 nr.4

 Voorwoord

De wetgever buigt zich momenteel op het gebied van woonruimtehuur over een voorgenomen wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Woningwet en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte met de bedoelin...

 Remedies bij tekortschieten: nakoming, schadevergoeding en ontbinding

In deze bijdrage in de cyclus ‘huur en verbintenissenrecht’ zal ik (op hoofdlijnen) de remediële[2] mogelijkheden bespreken die contractspartijen in het algemeen en huurder en verhuurd...

 Heroriëntatie verhouding huurrecht bedrijfsruimte en Warmtewet

Op 1 januari 2014 trad de Wet van 17 juni 2013 houdende regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet 2014)[2] in werking. Deze wet heeft tot doel een betrouwbare en ...

 Een praktische leidraad ‘Koop breekt geen huur’

Nederlands vastgoed is (nog steeds) in trek, vooral bij buitenlandse investeerders. De op het vastgoed betrekking hebbende huurovereenkomsten zijn daarbij essentieel. Immers, deze bepalen voor e...

 Ontruimingsbescherming ex art. 7:230a BW - Een overzicht en een aantal procedurele aspecten uitgelicht

Art. 7:230a BW is van toepassing bij de (ver)huur van gebouwde onroerende zaken, niet zijnde woonruimte en niet zijnde 290-bedrijfsruimte. Deze ‘restcategorie’ betreft een aanzienlijk d...