Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2019 nr. 4

Hof Arnhem-Leeuwarden, 2 april 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:2914 Appellant/Eurofleur Leusden B.V. (TvHB 2019/10)

M.W.J. Wösten

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met noot van M.W.J. Wösten

Samenvatting

Opzegging, exploitatie, schadevergoeding, concurrentie

Verhuurder Eurofleur is de eigenaar van een tuincentrum en verhuurt het restaurantgedeelte aan een exploitant die daar aanvankelijk de Délifrance formule exploiteerde en later de Brown & Serve formule. Verhuurder heeft de huurovereenkomst opgezegd omdat de bedrijfsvoering niet zo zou zijn geweest zoals een goed huurder betaamt en heeft hiertoe verschillende omstandigheden aangevoerd. Het hof is van oordeel dat deze omstandigheden niet kwalificeren als slechte bedrijfsvoering dan wel onvoldoende zwaarwegend zijn om te kunnen concluderen dat sprake is van slechte bedrijfsvoering. De huurder heeft op zijn beurt een verklaring voor recht gevraagd dat er sprake was van onrechtmatige concurrentie omdat de verhuurder gedurende de kerstperiode in het tuincentrum een kerstcafé exploiteerde waarin voor een deel vergelijkbare producten werden verkocht als in...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Samenvatting

Opzegging, exploitatie, schadevergoeding, concurrentie

Gerechtshof

2 De vaststaande feiten

3 Het geschil en de beslissing in eerste aanleg

4 De motivering van de beslissing in hoger beroep

5 De slotsom

6 De beslissing

Commentaar

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
M.W.J. Wösten
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHARL:2019:2914
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15699

Verder in 2019 nr.4

 Voorwoord

De wetgever buigt zich momenteel op het gebied van woonruimtehuur over een voorgenomen wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Woningwet en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte met de bedoelin...

 Remedies bij tekortschieten: nakoming, schadevergoeding en ontbinding

In deze bijdrage in de cyclus ‘huur en verbintenissenrecht’ zal ik (op hoofdlijnen) de remediële[2] mogelijkheden bespreken die contractspartijen in het algemeen en huurder en verhuurd...

 Heroriëntatie verhouding huurrecht bedrijfsruimte en Warmtewet

Op 1 januari 2014 trad de Wet van 17 juni 2013 houdende regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet 2014)[2] in werking. Deze wet heeft tot doel een betrouwbare en ...

 Een praktische leidraad ‘Koop breekt geen huur’

Nederlands vastgoed is (nog steeds) in trek, vooral bij buitenlandse investeerders. De op het vastgoed betrekking hebbende huurovereenkomsten zijn daarbij essentieel. Immers, deze bepalen voor e...

 Ontruimingsbescherming ex art. 7:230a BW - Een overzicht en een aantal procedurele aspecten uitgelicht

Art. 7:230a BW is van toepassing bij de (ver)huur van gebouwde onroerende zaken, niet zijnde woonruimte en niet zijnde 290-bedrijfsruimte. Deze ‘restcategorie’ betreft een aanzienlijk d...